ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระราชาธิบดีฮีซามุดดิน อาลัม ชาห์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|name = สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน ฮีซามุดดิน อาลัม ชาห์
|title = สุลต่านแห่งรัฐเซอลาโงร์
|succession = [[ยังดี เปอร์ตวน อากง|ยังดี เปอร์ตวน อากง]] พระองค์ลำดับที่ 2
|image = Img agung2 2.gif
|reign = 14 เมษายน พ.ศ. 2503 – 1 กันยายน พ.ศ. 2503
38,352

การแก้ไข