ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จีเอ็มเอ็มทีวี"

|
|[[นพณัช ชัยวิมล]]<br>[[ภาวิส เสาร์ศรีอ่อน]]<br>[[ผดุง สมาจาร]]<br>[[พงศ์พิสิฐ บทศรี]]
|23 พฤศจิกายน 2561 - 21 ธันวาคม 2561<br>20 เมษายน 2562 - 18 พฤษภาคม 2562
|[[ไลน์ทีวี]]<br>[[จีเอ็มเอ็ม 25]]
20 เมษายน 2562 - 18 พฤษภาคม 2562
|[[ไลน์ทีวี]]
[[จีเอ็มเอ็ม 25]]
|จีเอ็มเอ็มทีวี<br>ไลน์ ประเทศไทย
|-
|
|[[นพณัช ชัยวิมล]]
|28 กุมภาพันธ์ 2562 - 18 เมษายน 2562<br>17 สิงหาคม 2562 - 5 ตุลาคม 2562
|[[ไลน์ทีวี]]<br>[[จีเอ็มเอ็ม 25]]
17 สิงหาคม 2562 - 5 ตุลาคม 2562
|[[ไลน์ทีวี]]
[[จีเอ็มเอ็ม 25]]
|จีเอ็มเอ็มทีวี<br>ไลน์ ประเทศไทย
|-
11,773

การแก้ไข