ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครือเจริญโภคภัณฑ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== การค้าปลีกและค้าส่ง ===
* [[บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)]]
รายได้ 434,712 ล้านบาท
กำไร 16,677 ล้านบาท
151

การแก้ไข