ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อากิจิ โคบายาชิ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 ปีที่แล้ว
ZeroSixTwo ย้ายหน้า อะกิจิ โคะบะยะชิ ไปยัง อากิจิ โคบายาชิ: แก้ไขการทับศัพท์ญี่ปุ่นตามประกาศราชบัณฑิตยสภาฉบับใหม่
(ZeroSixTwo ย้ายหน้า อะกิจิ โคะบะยะชิ ไปยัง อากิจิ โคบายาชิ: แก้ไขการทับศัพท์ญี่ปุ่นตามประกาศราชบัณฑิตยสภาฉบับใหม่)
14,114

การแก้ไข