ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มณฑลเพชรบูรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''มณฑลเพชรบูรณ์''' (เดิมสะกดว่า '''มณฑลเพ็ชร์บูรณ์''' หรือ '''มณฑลเพ็ชร์บูรณ''') เป็นมณฑลหนึ่งในการปกครองส่วนภูมิภาคระบบ[[มณฑลเทศาภิบาล]]ของ[[ราชอาณาจักรสยาม]]
 
== ประวัติ ==
=== การจัดตั้งครั้งที่ 1 ===
เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2443 (นับแบบเก่า พ.ศ. 2442 (ร.ศ. 118)) กระทรวงมหาดไทยได้ยกบริเวณเพชรบูรณ์ตั้งขึ้นเป็นมณฑลหนึ่ง แยกออกมาจาก[[มณฑลนครราชสีมา]] และให้ยกเมืองหล่มศักดิ์มารวมอยู่ในมณฑลเพชรบูรณ์ด้วย แต่เมืองเลย เมืองแก่นท้าว ซึ่งเป็นเมืองขึ้นกับเมืองหล่มศักดิ์เดิมนั้น ให้คงอยู่ในมณฑลฝ่ายเหนือตามเดิม<ref>{{cite web|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2442/044/629_1.PDF|title=แจ้งความกระทรวงมหาดไทย [ประกาศการที่ได้ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ยกบริเวณเพชรบูรณ์ขึ้นเป็นมณฑลโดยให้ยกเมืองหล่มสักมารวม ,ตั้งผู้แทนข้าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลเพชรบูรณ์ ,ให้เมืองเลย เมืองแก่นท้าวซึ่งขึ้นกับเมืองหล่มสักยังคงให้อยู่ในมณฑลฝ่ายเหนือ ตามเดิม]|language=ภาษาไทย|publisher=[[ราชกิจจานุเบกษา]] เล่ม ๑๖ หน้า ๖๒๙ วันที่ ๒๘ มกราคม ๑๑๘|date=28 มกราคม พ.ศ. 2443|accessdate=7 มกราคม พ.ศ. 2562}}</ref>
มณฑลเพชรบูรณ์เป็นมณฑลที่แยกออกมาจาก[[มณฑลนครราชสีมา]]เมื่อปี พ.ศ. 2442 ตอนแรกประกอบด้วย 2 เมือง คือเมืองหล่มสักและเมืองเพชรบูรณ์ ภายหลังเมืองหล่มสักได้ถูกยุบลงเป็นอำเภอหนึ่งขึ้นกับเมืองเพชรบูรณ์ จึงทำให้มณฑลนี้มีอยู่เมือง (จังหวัด) เดียว ซึ่งต่อมามณฑลเพชรบูรณ์ก็ได้ถูกรวมเข้ากับมณฑลพิษณุโลกในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2446-2450
 
ภายหลังเมืองหล่มสักได้ถูกยุบลงเป็นอำเภอหนึ่งขึ้นกับเมืองเพชรบูรณ์ จึงทำให้มณฑลนี้มีอยู่เมือง (จังหวัด) เดียว
 
=== การยกเลิกครั้งที่ 1 ===
7,768

การแก้ไข