ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระราชาธิบดีฮีซามุดดิน อาลัม ชาห์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|issue =
|full name = สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่าน ฮิซามุดดิน อาลัม ชาฮ์ ปาดุกา สรี สุลตาน
|father = [[สุลต่าน ศรี อลายุดดิน สุลัยมาน ชาฮ์ อิบนี อัลมาร์ฮุม รายามุดา มูซา รายาเซอลังงอร์|อลายุดดิน สุลัยมาน ชาฮ์]]]
|mother = โต๊ะ คิก หัสนะห์ บินตรี ปิลอง
|birth_date = 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2441
38,349

การแก้ไข