ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| valign = "top" | 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 - 30 กันยายน พ.ศ. 2541
|-
| valign = "top" | 20. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา <ref name="เอกสารอ้างอิง4">{{cite web |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/235/7.PDF?title=เอกสารอ้างอิง4 |title=เอกสารอ้างอิง4}}</ref>
| valign = "top" | 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
|-
ผู้ใช้นิรนาม