ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาลปัจจุบัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|-
|{{THA}}
|เผด็จการทหาร
|ราชาธิปไตยระบบรัฐสภา
|[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]]
|[[รายนามนายกรัฐมนตรีของไทย|นายกรัฐมนตรี]][[สุรยุทธ์ จุลานนท์]]
ผู้ใช้นิรนาม