ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อ้ายซินเจว๋หลัว"

ลบเนื้อหาที่ไม่น่าเชื่อถือ
(เพิ่มเนื้อที่เป็นข้อเท็จจริง เพื่อเป็นประโยชน์แก่การเรียนรู้)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ลบเนื้อหาที่ไม่น่าเชื่อถือ)
}}
{{Chinese|t={{linktext|愛新覺羅}}|s={{linktext|爱新觉罗}}|p=Àixīn Juéluó|mnc=[[ไฟล์:AisinGioro2.svg|19px]]}}
'''อ้ายซินเจว๋หลัว''' ([[อักษรจีนตัวเต็ม]]: 愛新覺羅; [[อักษรจีนตัวย่อ]]: 爱新觉罗; [[พินอิน]]: àixīn juéluó [[ภาษาแมนจู|แมนจู]]: [[ไฟล์:AisinGioro.png|18px]]) เป็นพระราชตระกูลใน[[ราชวงศ์ชิง]]ของซึ่งมีเชื้อสาย[[แมนจู]] ในภาษาแมนจู "อ้ายซิน" มีความหมายว่า "[[ทอง]]" และ "เจว๋หลัว" ว่า [[นามสกุล]] สืบเชื้อสายมาจากพระมหากษัตริย์แห่งเผ่าหนีเจิน พระนามว่า สมเด็จพระเจ้าอากูต่าแห่งพระราชตระกูลหวางเอี๋ยน ซึ่งทรงเป็นผู้รวมรวมกำลังพลเพื่อต่อสู้กับจักรวรรดิต้าหมิงที่อ่อนแอมากในขนาดนั้น จนได้รับชัยชนะและทรงสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นองค์ราชวงศ์ชิงมีปฐมบรมมหาจักรพรรดิแห่งคือ[[ราชวงศ์จิน]] สมเด็จพระเจ้าอากูต่า ทรงพระนามว่า'''สมเด็จพระจักรพรรดิจินไท่จู่'''และทรงครอบครองแผ่นดิน[[จีนหนูเอ่อร์ฮาชื่อ|หนูเอ่อฮาชื่อ]]ในส่วนอาณาจักรต้าจินเมื่อ ค.ศ.1115 (พ.ศ. 1658)และสิ้นสุดราชวงศ์จินในปีค.ศ. 1234 (พ.ศ. 1777) ต่อมาพระราชสันตติวงศ์หนูเอ่อฮาชื่อแห่งพระราชตระกูลหวางเอี๋ยนที่ทรงสืบเชื้อสายมาจาก สมเด็จพระเจ้าอากูต่า หรือ สมเด็จพระจักรพรรดิจินไท่จู่ ทรงอ้ายซินเจว๋หลัวได้เตรียมการโค่นล้มสถาปนาราชวงศ์หมิงในช่วงปลายราชวงศ์หมิงจินขึ้นมา เพราะเห็นความอ่อนแอของสมเด็จพระจักรพรรดิราชวงศ์หมิงรุ่นหลังๆ จนเมื่อเข้าบุกยึดกรุงปักกิ่งซึ่งก่อนจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นราชธานีของราชวงศ์หมิงได้ชิงในสมัยของ[[หฺวัง พ.ศ. 2187 และได้ทรงสถาปนาจักรววดิต้าจิน(ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นจักรวรรดิต้าชิง)ซึ่งมีองค์ปฐมบรมมหาไถจี๋|จักรพรรดิคือองค์สมเด็จพระจักรพรรดินู่เอ่อฮาเช่อหวงไท่จี๋]] หรือ นู่เอ๋อร์ฮาชื่อ หรือ สมเด็จพระจักรพรรดิจินไท่จู่แห่งราชวงศ์ชิง สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งต้าชิงทรงครองแผ่นดินจีนทั้งหมดจนถึงปี [[พ.ศ. 2454]] ก็เกิดการปฏิวัติซินไฮ่ ซึ่งอันเป็นการปฏิวัติเป็นสาธารณรัฐโดย[[ซุน ยัตเซ็น ราชวงศ์ชิงถูกยึดอำนาจในปีนั้น]] และใน [[พ.ศ. 2455]] สมเด็จพระ[[จักรพรรดิผู่อี๋]] สมเด็จพระผู้ซึ่งเป็นจักรพรรดิพระองค์องค์สุดท้ายทรงถูกบีบบังคับให้ทรงลงพระปรมาภิไถยของราชวงศ์ชิงและของจีนได้สละราชสมบัติ ถือเป็นจุดอวสานสิ้นสุดของราชวงศ์ชิง และการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของจักรวรรดิจีนที่ยิ่งใหญ่ในที่สุด
 
โดยหลังจากสมเด็จพระจักรพรรดินู่เอ่อฮาเช่อ หรือ นู่เอ๋อร์ฮาชื่อ หรือ สมเด็จพระจักรพรรดิจินไท่จู่องค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิแห่ง[[ราชวงศ์ชิง]]ได้ทรงสถาปนาพระองค์เองขึ้นครองราชย์สมบัติก็ทรงได้ตั้งพระบรมราชสกุลของพระองค์เองขึ้นมาใหม่ พระนามว่า "'''อ้ายซินเจว๋หลัว'''" และตั้งชื่อแผ่นดินที่พระองค์ครอบครองว่า "จักรวรรดิต้าจิน" (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นจักรวรรดิต้าชิง)
 
==การอพยพของเชื้อพระวงศ์อ้ายซินเจว๋หลัว==
ในปี พ.ศ. 2467 สมเด็จพระจักรพรรดิผู่อี๋ ทรงถูกขับออกจากพระราชวังต้องห้ามโดยขุนศึก เฟิง ยู่เสียง ทำให้เชื้อพระวงศ์กว่า 100 ชีวิตที่อยู่ในพระราชวังต้องห้าม ต่างแยกย้ายไปคนละทิศคนละทางมีเพียงบางส่วนที่ติดตามสมเด็จพระจักรพรรดิผู่อี๋ไป ส่วนเชื้อพระวงศ์ที่ไม่ได้ติดตามต่างก็พากันเปลี่ยนชื่อ[[แซ่]] เพื่อไม่ให้โดนจับและโดนลอบทำร้าย โดยเชื้อพระวงศ์เปลี่ยนแซ่แบ่งเป็น 2 แซ่ นั้นคือ
*'''แซ่ ล้อ''' ย่อมาจาก หลัว ซึ่งแปลว่า [[สกุล]]
*'''แซ่ จิน''' ย่อมาจาก เจว๋ ซึ่งแปลว่า [[นาม]]
เชื้อพระวงศ์ที่อพยพมาเพิ่งพระบรมโกศธิสมภาร ก็ได้เปลี่ยนนามสกุลในภาษาไทย ดังนี้
*'''ชินนะพิทักษ์'''
*'''จินทราราม'''
*'''ชิงชัยวัฒน์'''
เชื้อพระวงศ์หลายคนอพยพไปอยู่นอกประเทศ อาทิ [[ญี่ปุ่น]] [[เกาหลี]] [[เวียดนาม]] และ[[ไทย]] ต่อมาหลังจาก [[ประเทศแมนจู]] ล่มสลายใน[[สงครามโลกครั้งที่ 2]] สมเด็จพระจักรพรรดิผู่อี๋ ถูกทหารรัสเซียจับองค์และส่งไปยัง[[ประเทศจีน]]เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงจน สมเด็จพระจักรพรรดิผู่อี๋ ถูกปล่อยตัวออกมาเป็น สามัญชน เชื้อพระวงศ์บางส่วนที่อพยพไปต่างประเทศได้กลับมาอีกครั้ง แต่บางส่วนก็ไม่กลับแต่อยู่ปักฐานในประเทศที่อพยพ บางส่วนก็ใช้[[แซ่]]ที่เปลี่ยนมานับแต่นั้นเป็นต้นมา และอยู่อย่างสามัญชนคนธรรมดา
 
==แกลเลอรี==
<gallery caption=" รูปภาพ " heights=165 mode=packed>
ไฟล์:恩格德尔来上尊号图.jpg|[[จักรพรรดินู่เอ๋อร์ฮาชื่อ]] ขณะทรงออกว่าราชการ
ไฟล์:清 佚名 《清太祖天命皇帝朝服像》.jpg|นู่เอ๋อร์ฮาชื่อ
ไฟล์:Nurhaci image.JPG|นู่เอ๋อร์ฮาชื่อ
ไฟล์:Nurhaci.jpg|นู่เอ๋อร์ฮาชื่อ
ไฟล์:Qing-Nurhaci.jpg|นู่เอ๋อร์ฮาชื่อ
ไฟล์:HenryPuYi.jpeg|[[จักรพรรดิผู่อี๋]]
ไฟล์:Prince Zaitao of Qing.jpg|[[ไจ้เต้า]]
ไฟล์:Prince Zaitao in the United States of America.jpg|ไจ้เต้ากับผู้ติดตามขณะเยือน[[สหรัฐอเมริกา]]
ไฟล์:Prince Gong.JPG|อี้ซิน (เหอซั่วกงจงชินอ๋อง)
ไฟล์:PrinceGong1.jpg|[[อี้ซิน|อี้ซิน (เหอซั่วกงจงชินอ๋อง)]]
ไฟล์:Felice Beato (British), born Italy - Prince Kung - Google Art Project.jpg|อี้ซิน (เหอซั่วกงจงชินอ๋อง)
ไฟล์:Prince Zaixun of Qing in USA.jpg|[[Zaixun, Prince Rui|Zaixun (Prince Rui)]] in the United States
ไฟล์:Prince Zaixun of Qing in USA.JPG|Zaixun (Prince Rui) in the United States
ไฟล์:Prince Zaixun of China in court robe.JPG|Zaixun (Prince Rui)
ไฟล์:Prince Yixuan aged 24.JPG|[[อี้เซฺวียน|อี้เซฺวียน (องค์ชายฉุน)]]
ไฟล์:Emperor Guangxu and Prince Yixuan.jpg|อี้เซฺวียน (องค์ชายฉุน)
ไฟล์:Prince Yixuan and Wife.jpg|อี้เซฺวียน (องค์ชายฉุน) และภรรยา
ไฟล์:Prince Yixuan with Minister Lihongzhang and Shanqing.JPG|Yixuan (Prince Chun) with [[Li Hongzhang]] and Shanqing
ไฟล์:Prince Yixuan.jpg|Yixuan (Prince Chun) with his sons [[Zaixun, Prince Rui|Zaixun]] and [[Zaifeng, Prince Chun|Zaifeng]]
ไฟล์:Yixuan 1888.jpg|อี้เซฺวียน (องค์ชายฉุน)
ไฟล์:Zaizhen(载振).jpg|[[Zaizhen|Zaizhen (Prince Qing)]]
ไฟล์:肅親王善耆.jpg|Shanqi (Prince Su)
ไฟล์:Kawashima Yoshiko Fathers.jpg|Shanqi (Prince Su)
ไฟล์:2ndPrinceChun1.jpg|[[ไจ้เฟิง|ไจ้เฟิง องค์ชายฉุน]]
ไฟล์:Bundesarchiv Bild 116-127-010, China, Tsingtau-Prinz Lsun (-).jpg|Zaifeng (Prince Chun)
ไฟล์:爱新觉罗.载沣,清末摄政王,宣统皇帝父,袭封醇亲王.jpg|Zaifeng (Prince Chun)
ไฟล์:2nd Prince Chun's sons and daughters.jpg|Zaifeng (Prince Chun) and his family
ไฟล์:Bundesarchiv Bild 116-127-006, China, Tsingtau-Prinz Lsun (-) mit seinem Gefolge bei deutschen Offizieren.jpg|Zaifeng (Prince Chun) with his escorts and German officers in Qingdao
ไฟล์:PuYi 1909.jpg|Zaifeng (Prince Chun) and his sons, [[Puyi]] and [[Pujie]]
ไฟล์:Yikuang , 1st Prince Qing.png|[[Yikuang, Prince Qing|Yikuang (Prince Qing)]]
ไฟล์:Pmyikuang.jpg|Yikuang (Prince Qing)
ไฟล์:Xuantong.jpg|[[จักรพรรดิผู่อี๋]]
</gallery>
 
<br />
1,437

การแก้ไข