ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตราแผ่นดินของสโลวีเนีย"

ไทย
(คนไทย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ไทย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ตราแผ่นดินของไทย ธงชาติไทย
 
ธงชาติไทยอยู่ประเทศไทย
== ดูเพิ่ม ==
* [[ธงชาติสโลวีเนีย]]
* [[เพลงชาติสโลวีเนีย]]
 
{{ตราแผ่นดินประเทศทวีปยุโรป}}
[[หมวดหมู่:ประเทศสโลวีเนีย]]
[[หมวดหมู่:ตราแผ่นดินประเทศในทวีปยุโรป|สโลวีเนีย]]
[[หมวดหมู่:สัญลักษณ์ของประเทศสโลวีเนีย]]