ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอ"

เพิ่มขึ้น 659 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
| align=center |136 || [[อำเภอเมืองพิจิตร|เมืองพิจิตร]]
| [[จังหวัดพิจิตร|พิจิตร]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 109,707
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 109,985
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 110,393
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 110,774
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 111,121
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 111,452
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 111,911
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 112,497
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 112,603
| align=right | 112,779
|-
| align=center |137 || [[อำเภอเมืองปราจีนบุรี|เมืองปราจีนบุรี]]
| align=center |324 || [[อำเภอตะพานหิน|ตะพานหิน]]
| [[จังหวัดพิจิตร|พิจิตร]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 67,197
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 67,508
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 68,144
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 68,607
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 69,055
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 69,402
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 69,529
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 69,870
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 70,395
| align=right | 70,573
|-
| align=center |325 || [[อำเภอฉวาง|ฉวาง]]
| align=center |377 || [[อำเภอโพทะเล|โพทะเล]]
| [[จังหวัดพิจิตร|พิจิตร]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 59,880
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 60,050
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 60,290
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 60,471
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 60,650
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 60,607
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 60,649
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 60,747
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 60,781
| align=right | 60,750
|-
| align=center |378 || [[อำเภอเถิน|เถิน]]
| align=center |500 || [[อำเภอบางมูลนาก|บางมูลนาก]]
| [[จังหวัดพิจิตร|พิจิตร]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 45,852
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 45,989
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 46,356
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 46,537
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 46,751
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 46,944
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 47,122
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 47,505
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 47,708
| align=right | 48,041
|-
| align=center |501 || [[อำเภอปะคำ|ปะคำ]]
| align=center |523 || [[อำเภอโพธิ์ประทับช้าง|โพธิ์ประทับช้าง]]
| [[จังหวัดพิจิตร|พิจิตร]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 44,293
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 44,307
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 44,323
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 44,404
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 44,471
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 44,214
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 43,931
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 43,794
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 43,799
| align=right | 43,560
|-
| align=center |524 || [[อำเภอตะกั่วทุ่ง|ตะกั่วทุ่ง]]
| align=center |528 || [[อำเภอทับคล้อ|ทับคล้อ]]
| [[จังหวัดพิจิตร|พิจิตร]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 43,929
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 44,174
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 44,449
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 44,516
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 44,661
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 44,632
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 44,737
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 45,080
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 45,254
| align=right | 45,631
|-
| align=center |529 || [[อำเภอพระพรหม|พระพรหม]]
| align=center |542 || [[อำเภอสามง่าม|สามง่าม]]
| [[จังหวัดพิจิตร|พิจิตร]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 42,426
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 42,495
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 42,775
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 42,892
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 43,009
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 42,941
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 42,840
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 44,060
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 43,933
| align=right | 43,908
|-
| align=center |543 || [[อำเภอสรรพยา|สรรพยา]]
| align=center |678 || [[อำเภอวชิรบารมี|วชิรบารมี]]
| [[จังหวัดพิจิตร|พิจิตร]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 31,297
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 31,482
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,530
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,481
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,324
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 31,151
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 30,929
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,952
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 30,748
| align=right | 30,812
|-
| align=center |679 || [[อำเภอบ้านด่าน|บ้านด่าน]]
| align=center |707 || [[อำเภอบึงนาราง|บึงนาราง]]
| [[จังหวัดพิจิตร|พิจิตร]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 28,927
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,944
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,842
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,757
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 28,714
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,717
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,712
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,552
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,296
| align=right | 28,137
|-
| align=center |708 || [[อำเภอโกสัมพีนคร|โกสัมพีนคร]]
| [[จังหวัดพิจิตร|พิจิตร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,789
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 24,778
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 24,913
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 25,069
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 25,094
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 25,232
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 25,279
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 25,410
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 25,386
| align=right | 25,368
|-
| align=center |770 || [[อำเภอบัวลาย|บัวลาย]]
| align=center |786 || [[อำเภอสากเหล็ก|สากเหล็ก]]
| [[จังหวัดพิจิตร|พิจิตร]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 23,643
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 23,713
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 23,819
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 23,867
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 23,773
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 23,860
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 23,826
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 23,967
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 24,007
| align=right | 24,105
|-
| align=center |787 || [[อำเภอพรหมบุรี|พรหมบุรี]]
| align=center |815 || [[อำเภอดงเจริญ|ดงเจริญ]]
| [[จังหวัดพิจิตร|พิจิตร]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 19,928
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 20,057
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 20,123
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 20,168
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 20,232
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,243
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 20,223
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 20,256
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 20,283
| align=right | 20,448
|-
| align=center |816 || [[อำเภอหนองมะโมง|หนองมะโมง]]
2,747

การแก้ไข