ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอ"

เพิ่มขึ้น 630 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
| align=center |30 || [[อำเภอเมืองเพชรบูรณ์|เมืองเพชรบูรณ์]]
| [[จังหวัดเพชรบูรณ์|เพชรบูรณ์]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 209,199
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 209,553
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 210,513
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 210,822
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 210,730
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 210,420
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 210,023
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 211,046
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 211,055
| align=right | 210,967
|-
| align=center |31|| [[อำเภอสามพราน|สามพราน]]
| align=center |55 || [[อำเภอหล่มสัก|หล่มสัก]]
| [[จังหวัดเพชรบูรณ์|เพชรบูรณ์]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 157,601
| style="background-color:#f96;" align="right"| 157,609
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 157,947
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 157,720
| style="background-color:#f96;" align="right"| 157,576
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 157,595
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 157,494
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 158,535
| style="background-color:#f96;" align="right"| 158,352
| align=right | 158,430
|-
| align=center |56 || [[อำเภอปราสาท|ปราสาท]]
| align=center |82 || [[อำเภอวิเชียรบุรี|วิเชียรบุรี]]
| [[จังหวัดเพชรบูรณ์|เพชรบูรณ์]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 132,308
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 132,331
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 132,490
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 132,542
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 132,456
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 132,572
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 132,299
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 135,235
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 135,274
| align=right | 136,538
|-
| align=center |83 || [[อำเภอเมืองอำนาจเจริญ|เมืองอำนาจเจริญ]]
| align=center |130 || [[อำเภอหนองไผ่|หนองไผ่]]
| [[จังหวัดเพชรบูรณ์|เพชรบูรณ์]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 112,253
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 112,399
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 112,675
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 112,757
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 112,885
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 113,164
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 112,911
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 113,370
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 113,305
| align=right | 113,403
|-
| align=center |131 || [[อำเภอวังสะพุง|วังสะพุง]]
| align=center |237 || [[อำเภอชนแดน|ชนแดน]]
| [[จังหวัดเพชรบูรณ์|เพชรบูรณ์]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 79,530
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 79,633
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 79,830
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 79,780
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 79,685
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 79,679
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 79,267
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 79,494
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 79,621
| align=right | 80,026
|-
| align=center |238 || [[อำเภอชะอำ|ชะอำ]]
| [[จังหวัดเพชรบูรณ์|เพชรบูรณ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 72,086
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 71,878
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 71,910
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 71,998
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 71,859
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 71,770
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 71,511
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 71,851
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 71,626
| align=right | 71,579
|-
| align=center |282 || [[อำเภอโนนไทย|โนนไทย]]
| align=center |300 || [[อำเภอศรีเทพ|ศรีเทพ]]
| [[จังหวัดเพชรบูรณ์|เพชรบูรณ์]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 70,545
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 70,669
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,744
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,608
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 70,454
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,472
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,143
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 69,772
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 69,654
| align=right | 69,670
|-
| align=center |301 || [[อำเภอเทพสถิต|เทพสถิต]]
| [[จังหวัดเพชรบูรณ์|เพชรบูรณ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 67,031
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 66,980
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 67,101
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 66,995
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 66,885
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 66,800
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 66,611
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 66,741
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 66,577
| align=right | 66,417
|-
| align=center |329 || [[อำเภอหนองกุงศรี|หนองกุงศรี]]
| [[จังหวัดเพชรบูรณ์|เพชรบูรณ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 39,298
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 38,682
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 38,184
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 37,082
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 36,494
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 36,043
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 35,551
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 35,081
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 34,762
| align=right | 34,325
|-
| align=center |573 || [[อำเภอแม่ทา|แม่ทา]]
| align=center |602 || [[อำเภอวังโป่ง|วังโป่ง]]
| [[จังหวัดเพชรบูรณ์|เพชรบูรณ์]]
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 37,000
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 37,142
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 37,327
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 37,393
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 37,545
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 37,584
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 37,552
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 37,629
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 37,722
| align=right | 37,873
|-
| align=center |603 || [[อำเภอภูพาน|ภูพาน]]
| [[จังหวัดเพชรบูรณ์|เพชรบูรณ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,480
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,347
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,265
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,110
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,828
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,603
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,445
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,227
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,177
| align=right | 17,003
|-
| align=center |828 || [[อำเภอกะพ้อ|กะพ้อ]]
2,747

การแก้ไข