ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรรณกรรม"

ย้อนการก่อกวน 1 ครั้งของ 223.24.168.201 (พูดคุย) ไปยังรุ่นโดย Potapt.ด้วยสจห.
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการก่อกวน 1 ครั้งของ 223.24.168.201 (พูดคุย) ไปยังรุ่นโดย Potapt.ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
* ''สารคดี'' หมายถึง หนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อมุ่งให้ความรู้ ความคิด ประสบการณ์แก่ผู้อ่าน ซึ่งอาจใช้รูปแบบ[[ร้อยแก้ว]]หรือ[[ร้อยกรอง]]ก็ได้
* ''บันเทิงคดี'' คือ วรรณกรรมที่แต่งขึ้นเพื่อมุ่งให้ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน บันเทิงแก่ผู้อ่าน จึงมักเป็นเรื่องที่มีเหตุการณ์และตัวละคร
บีม ชอบ ชะเอม
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
277

การแก้ไข