ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมนาลิซา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[หมวดหมู่:จิตรกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา]]
[[หมวดหมู่:งานสะสมของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์]]
นกดิว
ผู้ใช้นิรนาม