ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประชาธิปไตยโดยตรง"

 
มีประเด็นบางอย่างเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่ใช้[[อินเทอร์เน็ต]]และ[[เทคโนโลยีการสื่อสาร]]อื่น ๆ ในบทความประชาธิปไตยอิเล็กทรอนิคส์และในหัวข้อ "[[#electronic|ประชาธิปไตยโดยตรงแบบอิเล็กทรอนิคส์]]" ข้างหน้า
โดยเฉพาะก็คือ เป็นแนวคิด[[วิธีการปกครองแบบโอเพนซอร์ซ]]ที่ประยุกต์ใช้หลักจากขบวนการ[[ซอฟต์แวร์เสรี]]ในการปกครองประชาชน คือให้ประชาชนทั้งหมดมีส่วนร่วมในการปกครองโดยตรง มากน้อยตามที่ตนต้องการ<ref>{{Cite book | title = Open Source Democracy | last = Rushkoff | first = Douglas | publisher = Project Gutenberg Self-Publishing | year = 2004 | location = Project Gutenburg | url = http://www.gutenberg.org/cache/epub/10753/pg10753.txt}}</ref>
 
== ตัวอย่าง ==
178

การแก้ไข