ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประชาธิปไตยโดยตรง"

'''ประชาธิปไตยโดยตรงแบบอิเล็กทรอนิคส์''' (Electronic direct democracy, EDD) หรือรู้จักอีกอย่างหนึ่งว่า ประชาธิปไตยดิจิตัลโดยตรง (direct digital democracy, DDD)<ref name=quezi>{{cite web | title = What is Direct Digital Democracy? | url = http://quezi.com/12164 | accessdate = 2011-11-26}}</ref>
เป็นรูปแบบหนึ่งของประชาธิปไตยโดยตรงที่ใช้[[โทรคมนาคม]]เพื่ออำนวยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ซึ่งบางครั้งก็เรียกเป็นชื่อภาษาอังกฤษอย่างอื่น ๆ ได้ด้วยเช่น open-source governance ([[วิธีการปกครองแบบโอเพนซอร์ซ]]) หรือ collaborative governance (วิธีการปกครองแบบปรึกษาหารือ)
 
ระบบนี้ให้ออกคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิคส์ หรือด้วยวิธีการอย่างอื่น ๆ เพื่อลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทางอิเล็กทรอนิคส์
178

การแก้ไข