ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บ้านทรายทอง"

ย้อนการแก้ไขที่ 7912601 สร้างโดย Prasobchai (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 7903125 สร้างโดย MildyManUnited (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(ย้อนการแก้ไขที่ 7912601 สร้างโดย Prasobchai (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
* พ.ศ. 2530 - ละครโทรทัศน์ [[สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7]] นำแสดงโดย [[มนฤดี ยมาภัย]], [[ศรัณยู วงษ์กระจ่าง]], [[ดวงตา ตุงคมณี]], [[ศรินทิพย์ ศิริวรรณ]], [[ทาริกา ธิดาทิตย์]], [[ปรัชญา อัครพล]], [[ธำรง วิจิตสาร]], [[สุรีย์พร เกียรตินารถ]], [[ประวิตร สุจริตจันทร์]], [[รจิต ภิญโญวนิช]]
* พ.ศ. 2543 - ละครโทรทัศน์ [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3]] นำแสดงโดย [[รินลณี ศรีเพ็ญ]], [[ศรราม เทพพิทักษ์]], [[จินตหรา สุขพัฒน์]], [[ญาณี จงวิสุทธิ์]], [[สกาวใจ พูนสวัสดิ์]], [[พงษ์พัฒน์ วชิระบรรจง]], [[สมฤดี กลมกล่อม]], [[ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์]], ด.ช. [[พลวิทย์ มีอิ่ม]]
*พ.ศ. 2543 - ละครตลก รายการ [[ก่อนบ่ายโชว์|ก่อนบ่ายคลายเคลียด]] [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3]] นำแสดงโดย [[ถั่วแระ เชิญยิ้ม]],[[ตี๋ ดอกสะเดา]],[[หยอง ลูกหยี]],[[โย่ง เชิญยิ้ม]],[[ศิริพร อยู่ยอด]],[[ชูษี เชิญยิ้ม|ชูษี เชิญยิ้ม,]][[นุ้ย เชิญยิ้ม]],[[หน่อย เชิญยิ้ม]],[[เด๋อ ดอกสะเดา]]
* พ.ศ. 2558 - ละครโทรทัศน์ [[สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7]] นำแสดงโดย [[พีชญา วัฒนามนตรี]], [[วีรภาพ สุภาพไพบูลย์]], [[ดวงดาว จารุจินดา]], [[นุสบา ปุณณกันต์]], [[ณัฐชา นวลแจ่ม]], [[สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์]], [[วาสนา สิทธิเวช]], [[เขตต์ ฐานทัพ]], [[ชยพล บุนนาค]]
== รายชื่อนักแสดง,การสร้างและเพลงประกอบละคร ==
{| class="wikitable"
! ปี || พ.ศ. 2499 || พ.ศ. 2501 || พ.ศ. 2513 || พ.ศ. 2521 || พ.ศ. 2523 || พ.ศ. 2530 || พ.ศ. 2543 || พ.ศ. 2558
!พ.ศ.
2543
! พ.ศ. 2558
|-
| '''รูปแบบการนำเสนอ''' || ภาพยนตร์ 16 มม. || colspan="2" align="center" | ละคร [[ช่อง 4]] || ละคร [[ช่อง 9]] || ภาพยนตร์ 35 มม. || ละคร [[ช่อง 7]] || ละคร [[ช่อง 3]] || ละคร [[ช่อง 7]]
|ละครตลกรายการ [[ก่อนบ่ายโชว์|ก่อนบ่ายคลายเคลียด]]|| ละคร [[ช่อง 7]]
|-
| '''ผู้สร้าง''' || <small>โยคีสถานสี่พระยาภาพยนตร์</small> || colspan="2" align="center" | คณะกัญชลิกา || กัณฑรีย์ นาคประภา || [[ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น]] || [[ดาราวิดีโอ]] || [[วรายุฑ มิลินทจินดา|ฮูแอนด์ฮู]] || [[ดาราวิดีโอ]]
|บริษัท คอเมดี้ ไลน์ จำกัด||[[ดาราวิดีโอ]]
|-
| '''ผู้กำกับ''' || [[รังสี ทัศนพยัคฆ์]] || [[สวลี ผกาพันธุ์|สวลี ผกาพันธ์]] || colspan="2" align="center" | [[กัณฑรีย์ นาคประภา]] || [[รุจน์ รณภพ]] || [[สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง]] || [[ชูศักดิ์ สุธีรธรรม]] || [[ดาราวิดีโอ#ผู้กำกับการแสดงในสังกัด|เพ็ญลักษณ์ อุดมสิน]]
|[[เป็ด เชิญยิ้ม]]||[[ดาราวิดีโอ#ผู้กำกับการแสดงในสังกัด|เพ็ญลักษณ์ อุดมสิน]]
|-
| '''บทการแสดง''' || [[วิรัช พึ่งสุนทร]] || - || - || - || [[สุมลทิพย์]] || [[ศัลยา]] || [[ยิ่งยศ ปัญญา]] || ภาวิต
| -|| ภาวิต
|-
| '''ชื่อเพลง''' || colspan="98" align="center" | บ้านทรายทอง/หากรู้สักนิด
|-
| '''คำร้อง''' || colspan="98" align="center" | [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล|พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล]] (บ้านทรายทอง/หากรู้สักนิด))/[[หม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์]] (บ้านทรายทอง/หากรู้สักนิด)/[[ชาลี อินทรวิจิตร]](บ้านทรายทอง)
|-
| '''ทำนอง''' || colspan="98" align="center" | [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล|พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล]] (บ้านทรายทอง/หากรู้สักนิด))/[[หม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์]] (บ้านทรายทอง/หากรู้สักนิด)/[[สมาน กาญจนผลิน]](บ้านทรายทอง)
|-
| '''เรียบเรียง''' || - || -||- ||- || - ||- || || [[ชิตพงษ์ ตรีมาศ]](บ้านทรายทอง/หากรู้สักนิด)
| -||[[ชิตพงษ์ ตรีมาศ]](บ้านทรายทอง/หากรู้สักนิด)
|-
| '''ผู้ขับร้องเพลงนำ''' || - || colspan="3" align="center" |[[สวลี ผกาพันธ์]] || [[อุมาพร บัวพึ่ง]] || <small>[[วัชราภรณ์ สุขสวัสดิ์]]</small>|| [[อัญชิสา เพิ่มพูลพรอุทัย]] || <small>[[ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล]]</small>
| -||<small>[[ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล]]</small>
|-
! ตัวละคร !! colspan = "98" align = "center" |นักแสดงหลัก
|-
| <small>ม.ร.ว.ภราดาพัฒน์ระพี สว่างวงศ์ (คุณชายกลาง)</small> || [[ชนะ ศรีอุบล]] || colspan="2" align="center" |[[ฉลอง สิมะเสถียร]] || [[สมภพ เบญจาธิกุล]] || [[พอเจตน์ แก่นเพชร]] || <small>[[ศรัณยู วงษ์กระจ่าง]]</small> || [[ศรราม เทพพิทักษ์]] || <small>[[วีรภาพ สุภาพไพบูลย์]]</small>
|[[ถั่วแระ เชิญยิ้ม]]||<small>[[วีรภาพ สุภาพไพบูลย์]]</small>
|-
| <small>พจมาน พินิจนันท์ / พจมาน สว่างวงศ์ ณ อยุธยา</small> || [[เรวดี ศิริวิไล]] || [[สวลี ผกาพันธ์]] || [[อรัญญา นามวงศ์]] || [[ศันสนีย์ สมานวรวงศ์]] || [[จารุณี สุขสวัสดิ์]] || [[มนฤดี ยมาภัย]] || [[รินลณี ศรีเพ็ญ]] || [[พีชญา วัฒนามนตรี]]
|[[ตี๋ ดอกสะเดา]]||[[พีชญา วัฒนามนตรี]]
|-
| ม.จ.เอนกนพรัตน์ (ท่านชายต้อม) ||- ||- ||- || [[สุประวัติ ปัทมสูตร]] ||-|| [[ปรัชญา อัครพล]]|| [[พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง]] || [[เขตต์ ฐานทัพ]]
|[[หยอง ลูกหยี]]||[[เขตต์ ฐานทัพ]]
|-
| ม.จ.หญิงวิมลสุดา (ท่านหญิงอ้อม) || - ||- || -||- || - || <small>[[เพียงฤทัย โกมารทัต]]</small> || [[อริสรา กำธรเจริญ]] || <small>[[พิมประภา ตั้งประภาพร]]</small>
| -||<small>[[พิมประภา ตั้งประภาพร]]</small>
|-
| <small>ม.ร.ว.หญิงภาวิณีจรัสเรือง สว่างวงศ์ (คุณหญิงเล็ก)</small> || <small>[[ประภาพรรณ นาคทอง]]</small> || <small>[[กัณฑรีย์ นาคประภา]]</small> || -||[[สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง]] || [[ทาริกา ธิดาทิตย์]] || [[ดวงตา ตุงคะมณี]] || [[สกาวใจ พูนสวัสดิ์]] || [[ณัฐชา นวลแจ่ม]]
|[[โย่ง เชิญยิ้ม]]||[[ณัฐชา นวลแจ่ม]]
|-
| <small>หม่อมพรรณราย สว่างวงศ์ ณ อยุธยา (หม่อมแม่)</small> || [[กำจาย รัตนดิลก]] || <small>มนัส บุณยเกียรติ</small> || <small>[[กัณฑรีย์ นาคประภา]]</small>|| [[มนัส บุณยเกียรติ]] || colspan="2" align="center" | [[ศรินทิพย์ ศิริวรรณ]] || [[ญาณี จงวิสุทธิ์]] || [[ดวงดาว จารุจินดา]]
|[[ศิริพร อยู่ยอด]]||[[ดวงดาว จารุจินดา]]
|-
| <small>ม.ร.ว.หญิงภาวะดีสว่างวัฒน์ สว่างวงศ์ (คุณหญิงใหญ่)</small> || สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย || -|||| [[บุศรา นฤมิตร]] || <small>[[มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช]]</small> || [[ทาริกา ธิดาทิตย์]] || [[จินตหรา สุขพัฒน์]] || [[นุสบา ปุณณกันต์]]
|[[ชูษี เชิญยิ้ม]]||[[นุสบา ปุณณกันต์]]
|-
| นกุล || [[ลือชัย นฤนาท]] ||- || [[รุจน์ รณภพ]] ||- || [[ชัยรัตน์ เทียบเทียม]] || [[ธำรง วิจิตสาร]] || [[นภัสกร มิตรเอม]] || [[ชยพล บุนนาค]]
|[[นุ้ย เชิญยิ้ม]]||[[ชยพล บุนนาค]]
|-
| <small>ม.ร.ว.ภาณุทัตสวัสดี สว่างวงศ์ (คุณชายน้อย)</small> ||- ||- || - || colspan="2" align="center" | [[สมคิด หงสกุล]] || [[นรา กุยะเนตร]]
| [[พลวิทย์ มีอิ่ม]] || [[พีรพล เพิ่มเพ็ชร์]]
|[[หน่อย เชิญยิ้ม]]||[[พีรพล เพิ่มเพ็ชร์]]
|-
| เสาวรัจ (เพื่อนพจมาน) ||- ||- || -|| <small>[[พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา]]</small> || - ||- || อรัญญา ประทุมทอง || <small>[[พิมพ์ปวีณ์ โคกระบินทร์]]</small>
| -||<small>[[พิมพ์ปวีณ์ โคกระบินทร์]]</small>
|-
| ม.จ.หญิงปิยะฉัตรโสภา (ท่านหญิงติ๋ว) ||- || -||- || [[โฉมฉาย ฉัตรวิไล]] || - || [[สุโรจนา นิลกลัด]] || [[ขวัญฤดี กลมกล่อม]] || [[ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์]]
| -||[[ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์]]
|-
| ม.จ.หญิงนพมณี (ท่านหญิงตุ้ม) || - ||- ||- ||- ||- || [[ปนัดดา ลิมปิชัย]] || [[อำภา ภูษิต]] || [[วรางคนาง วุฑฒยากร]]
| -||[[วรางคนาง วุฑฒยากร]]
|-
| ศิรินาถ ||- || -|| -||- || - || - || - || <small>[[กันยวีร์ กิตติพรภาณุวงศ์]]</small>
| -||<small>[[กันยวีร์ กิตติพรภาณุวงศ์]]</small>
|-
| พจนา พินิตนันท์ || - ||- ||- ||- || [[สมบูรณ์ สุขีนัย]] || [[ชัยวรงค์ เกิดสกุล]] || [[ณัฐพล รัตนพนธ์]] || [[สวีเดน ทะสานนท์]]
| -||[[สวีเดน ทะสานนท์]]
|-
| พจนีย์ พินิตนันท์ || - ||- ||- ||- || [[สุพรรณี จิตต์เที่ยง]] || [[สุรีย์พร เกียรตินาค]] || [[ดุสิตา อนุชิตชาญชัย]] || [[กชกร ส่งแสงเติม]]
| -||[[กชกร ส่งแสงเติม]]
|-
| นมทิพย์ || -||- ||- || [[มาลี เวชประเสริฐ]] || [[สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต]] || [[บรรเจิดศรี ยมาภัย]] || [[น้ำเงิน บุญหนัก]] || [[วาสนา สิทธิเวช]]
|[[เด๋อ ดอกสะเดา]]||[[วาสนา สิทธิเวช]]
|-
| แพรวพรรณ อลงกรณ์ || -||- ||- || -|| colspan="2" align="center" | [[สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง]] || [[รัญญา ศิยานนท์]] || [[สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์]]
| -||[[สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์]]
|-
| แสงโสม อลงกรณ์ ||- || -|| -|| -|| - || [[สำราญจิต มารุตวงศ์]] || [[พลอย จินดาโชติ]] || [[ปทิตตา อัธยาตมวิทยา]]
| -||[[ปทิตตา อัธยาตมวิทยา]]
|-
| ประสพ อลงกรณ์ ||- || - || -|| -|| - || [[วิชา รตะจารุ]] || [[อานนท์ สุวรรณเครือ]] || [[สมิท ธนโชติ]]
| -||[[สมิท ธนโชติ]]
|-
| หลวงเวชนิติเกษม || - || - || - || -|| - || [[ราชิต ชูเมือง]] || สมมาตร ไพรหิรัญ || [[ปริญญ์ วิกรานต์]]
| -||[[ปริญญ์ วิกรานต์]]
|-
| ท่านผู้หญิงไฉไล || -||- ||- ||- || colspan="2" align="center" | [[ประพิศ พราวพรรณ]] || [[นันทวัน เมฆใหญ่]] || [[วิไลลักษณ์ ไวงาน]]
| -||[[วิไลลักษณ์ ไวงาน]]
|-
| หม่อมแม่ท่านหญิงอ้อม || - ||- || -|| -|| - ||- || [[สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง]] || [[สุดารัตน์ เดชากุล]]
| -||[[สุดารัตน์ เดชากุล]]
|-
| น้าสายใจ ||- ||- ||- ||- || [[วงศ์ทอง ผลานุสนธิ์]] || colspan="2" align="center" | [[รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์]] || [[สิดาภา เจิมวพริ้ง]]
| -||[[สิดาภา เจิมวพริ้ง]]
|-
| ยายหลง ||- || -|| -|| -||- ||- || [[มยุรี อิศรเสนา ณ อยุธยา ]] || [[เยาวเรศ นิสากร]]
| -||[[เยาวเรศ นิสากร]]
|-
| พระยาราชาพิพิธ ||- ||- || -||- || colspan="2" align="center" | [[ประวิตร สุจริตจันทร์]] || [[จิตติน ดิษนิยม]] || [[สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์]]
| -||[[สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์]]
|-
| คุณนายดุลยธรรมพินิต ||- ||- || -||- || [[มารศรี ณ บางช้าง]] || [[สุดเฉลียว เกตุผล]] || [[ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา]] || [[กชกร นิมากรณ์]]
| -||[[กชกร นิมากรณ์]]
|-
| สิริอร || - || -|| -|| -||- || - ||[[ศิริพร อยู่ยอด]] || [[อธิชนัน ศรีเสวก]]
| -||[[อธิชนัน ศรีเสวก]]
|-
| นายเติม ธีระวณิช ||- || -|| -||- || [[สุรชัย ดิลกวิลาศ]] || [[จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ]] || [[ทนงศักดิ์ ศุภการ]] || [[ศรุต วิจิตรานนท์]]
| -||[[ศรุต วิจิตรานนท์]]
|-
| สินเสริม || - || -|| -||- || - || -|| [[พิมพ์ศิริ พิมพ์ศรี]] || [[วริศรา ยู]]
| -||[[วริศรา ยู]]
|-
| ผกาแก้ว || - || -|| -|| -|| - || - || || [[กัญญกร พินิจ]]
| -||[[กัญญกร พินิจ]]
|-
| วิภา (เมียนายเติม) || - ||- ||- || -|| - || - ||นิศาลักษณ์ ศรีนาคาร|| [[มนตะกานต์ ทองขาว]]
| -||[[มนตะกานต์ ทองขาว]]
|-
| สมฤทัย (เมียนายเติม) || - || -||- ||- || - ||- ||แพทริเซีย แลนด์ไวแนนส์|| [[ณัทกัญญา โควสุวรรณ]]
| -||[[ณัทกัญญา โควสุวรรณ]]
|-
| เอม || -||- ||- ||- || [[มาเรีย เกตุเลขา]] || [[รจิต ภิญโญวณิช]] || [[อัญชลี ไชยศิริ]] || [[พิมพ์ศิริ คชหิรัญ]]
| -||[[พิมพ์ศิริ คชหิรัญ]]
|-
| ยายเผื่อน || - ||- ||- || -|| -|| - || - || [[รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์]]
| -||[[รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์]]
|-
|สมศรี || - ||- ||- || -|| -|| - || [[ณัฐนี สิทธิสมาน]] ||
| -||
|-
|แจ่ม || - ||- ||- || -|| -|| - || [[ศศิธร ปิยะกาญจน์]] ||
| ||
|-
! ตัวละคร !! colspan = "98" align = "center" |'''นักแสดงรับเชิญ'''
|-
|พระดุลยธรรมพินิต (พนา พินิตนันท์) || - || -|| -|| -|| - || - || สมภพ เบญจาทิกุล || [[นุติ เขมะโยธิน]]
| -||[[นุติ เขมะโยธิน]]
|-
|สุรพล พินิตนันท์ (พ่อของพนา) || - || -|| -|| -|| - || - || - || [[ธัญวิสิฎฐ์ เสียงหวาน]]
| ||[[ธัญวิสิฎฐ์ เสียงหวาน]]
|-
|คุณหญิงราชาพิพิธ || - || -|| -|| -|| - || - || [[ธัญญาเรศ เองตระกูล|ธัญญาเรศ รามณรงค์]] || [[ณัฐชา เจกะ]]
| ||[[ณัฐชา เจกะ]]
|-
|หลวงแพทย์ || - || -|| -|| -|| - || - || - || [[ศุภชัย เธียรอนันต์ ]]
| ||[[ศุภชัย เธียรอนันต์ ]]
|-
|ยายหุ่น || - || -|| -|| -|| - || - || สินีนาฏ โพธิเวส || [[วัฒนะ คุ้มครอง]]
| ||[[วัฒนะ คุ้มครอง]]
|-
|พระยาราชาพิพิธ (วัยหนุ่ม) || - || -|| -|| -|| - || - || - || [[ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์]]
| ||[[ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์]]
|-
|เจ้าพระยาราชาพิพิธ || - || -|| -|| -|| - || - || - || [[ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล]]
| ||[[ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล]]
|-
|ท่านผู้หญิงราชาพิพิธ || - || -|| -|| -|| - || - || - || [[ขวัญฤดี กลมกล่อม]]
| ||[[ขวัญฤดี กลมกล่อม]]
|-
|อาจารย์ใหญ่บุญล้อม พิศิษฐ์วิทยา || - || -|| -|| -|| - || - || - || [[อรุชา โตสวัสดิ์]]
| ||[[อรุชา โตสวัสดิ์]]
|-
|นิเวศน์ คงเยี่ยมจิต || - || -|| -|| -|| - || - || - || [[สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์]]
| ||[[สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์]]
|-
|หลวงนฤสารวาที || - || -|| -|| -|| - || - || - || [[ปริยะ วิมลโนช]]
| ||[[ปริยะ วิมลโนช]]
|-
|มานิดา || - || -|| -|| -|| - || - || - || [[นันท์นภัส ภัทรายุตวรรตน์]]
| ||[[นันท์นภัส ภัทรายุตวรรตน์]]
|-
|เกริกวิทย์ || - || -|| -|| -|| - || - || - || [[นวพล ภูวดล]]
| ||[[นวพล ภูวดล]]
|-
|นายสุทธิ พิศาล || - || -|| -|| -|| - || - || - || [[โพลาร์ อิศวร์]]
| ||[[โพลาร์ อิศวร์]]
|-
|เสด็จป้า
|
|
|
|
|อรสา พรหมประทาน
|
|
|-
| ม.ร.ว.พจนินทร์ สว่างวงศ์ (คุณหญิงนิน) (วัย 9 ปี) || - || - || - || [[ลลนา สุลาวัลย์]] || - || [[กัญญาลักษณ์ บำรุงรักษ์]] || [[ชนัญญา พงษ์นาค]] || [[ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ]]
| ||[[ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ]]
|}
 
28,820

การแก้ไข