ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประชาธิปไตยโดยตรง"

ตามผู้สนับสนุน การออกกฎหมายของประชาชนในระดับประเทศที่ "สมบูรณ์ด้วยความชอบธรรม" เช่นนี้ ได้ประสบความสำเร็จอย่างมาก
ทนายและนักการเมืองชาวอเมริกันคนหนึ่ง (Kris Kobach) อ้างว่า สวิตเซอร์แลนด์ประสบความสำเร็จทั้งในด้าน[[สังคม]]และด้าน[[เศรษฐกิจ]]โดยมีประเทศอื่น ๆ เพียงแค่ 2-3 ประเทศเท่านั้นที่สามารถเทียบได้
{{quoteเขาเขียนในท้ายหนังสือของเขาว่า |บ่อยเกินไป ครั้งที่ผู้สังเกตการณ์จะลงความเห็นว่า สวิตเซอร์แลนด์เป็นตัวประหลาดในบรรดาระบอบการปกครองทั้งหลาย (แต่ทั้งที่จริง ๆ) สมควรจะมองเธอมากกว่าว่าเขาว่าเป็นประเทศที่บุกเบิก}}
เขาเขียนในท้ายหนังสือของเขาว่า
{{quote |บ่อยเกินไป ที่ผู้สังเกตการณ์จะลงความเห็นว่า สวิตเซอร์แลนด์เป็นตัวประหลาดในบรรดาระบอบการปกครองทั้งหลาย (แต่จริง ๆ) สมควรจะมองเธอมากกว่าว่าเป็นประเทศบุกเบิก}}
ระบอบการปกครองของสวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งกลไกของประชาธิปไตยโดยตรงตลอดจนการปกครองแบบแบ่งเป็นหลายระดับ ได้กลายเป็นจุดสนใจของนักวิชาการในเรื่องการรวมหน่วยของ[[สหภาพยุโรป]]<ref>Trechsel (2005)</ref>
 
178

การแก้ไข