ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประชาธิปไตยโดยตรง"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
เป็นขบวนการที่เกิดและมีการดำเนินงานมากที่สุดใน[[ออสเตรเลีย]] แต่ก็เป็นขบวนการสากลด้วยโดยมีกลุ่มดำเนินการใน[[ประเทศบราซิล]]<ref>{{cite web | date = 2016 | title = FLUX BRASIL | url = https://voteflux.com.br/ }}</ref>
 
* [[พรรคมติประชา]] หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า [[People Vote Party (PVP)]]<ref>{{cite web | url = http:/http://www.peoplevote.info/ | title = พรรคมติประชา (People Vote Party) | website = www.peoplevote.info | accessdate = 2018-11-9}}</ref> เป็นพรรคการเมืองพรรคแรกในประเทศไทยที่ใช้หลักการประชาธิปไตยโดยตรงเป็นหลักในการดำเนินงานและจัดการกับความเห็นภายในพรรค และนำมันไปใช้ผ่านตัวแทนของพรรคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย พรรคมติประชาจัดดั้งตามรัฐธรรมนูญของไทยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 และประกาศใน[[ราชกิจจานุเบกษา]]<ref>{{cite web | url = http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/D/068/T101.PDF | title = ประกาศนายทะเบียนพรรคกการเมือง เรื่องรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคมติประชา | accessdate = 2017-04-27}}</ref> เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 พรรคมติประชาได้กำหนดให้ใช้ประชาธิปไตยทางตรงและกำหนดอยู่ในข้อบังคับของพรรค ทำให้มั่นใจว่าจะมีการนำไปใช้ประชาธิปไตยโดยตรงไปใช้จริงเนื่องจากหลายครั้งพบว่าเป็นเพียงเป็นเพียงแค่การโฆษณาชวนเชื่อหรือวาทะกรรมของนักการเมืองโดยมิได้นำระชาธิปไตยทางตรงมาใช้จริงและมีผลทางกฎหมาย พรรคตั้งขึ้นโดย[[ประชาชนคนไทย]]<ref>{{Cite web | url = https://www.facebook.com/anuchitvoice/ | title = Anuchit Ngampattanapongchai | website = Facebook Anuchit Ngampattanapongchai @anuchitvoice | access-date = 2016-07-23}}</ref>ธรรมดาคนไทยธรรมดาที่ไม่เคยเป็นนักการเมืองมาก่อนแต่ต้องการใช้สิทธิและอำนาจของตนโดยตรงไปยังรัฐสภาไม่ใช่เป็นความเห็นของตัวแทนหรือผู้บริหารพรรคการเมือง แต่ก็หาพรรคการเมืองแบบนี้ไม่ได้ในประเทศไทยที่กำหนดชัดเจนว่าจะมีการใช้ระบบประชาธิปไตยโดยตรงในพรรคการเมือง จึงต้องจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นเองโดยให้สมาชิกพรรคเลือกหรือตัดสอนใจผ่านเทคโนโลยีที่ทางพรรคจัดไว้ให้ โดยเริ่มจากการใช้เทคโนโลยีของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วในสังคมของประเทศไทย
 
== ความสัมพันธ์กับขบวนการอื่น ๆ ==
178

การแก้ไข