ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข่าวช่อง 7HD"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
** ห้องข่าวภาคเที่ยง ({{Start date2|2560|11|27}} - ปัจจุบัน) - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง
** เจาะประเด็นข่าวค่ำ - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง [https://www.youtube.com/watch?v=-w3HqooOy-Q (ชมดูตัวอย่าง)]
* {{Start date2|2561|6|4}} - ปัจจุบัน : กราฟิกมี 2 แบบเดียวคือ
** เจาะประเด็นข่าวค่ำ - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง [https://www.youtube.com/watch?v=jqYzTOEbHe4 (ชมดูตัวอย่าง)]
** ห้องข่าวภาคเที่ยง - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง
นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำฉากหลัง ระหว่างนำเสนอข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1 เปลี่ยนไปตามเทศกาลสำคัญต่างๆ อีกด้วย โดยใช้ในช่วงแรกเริ่มที่มีการนำระบบโรงถ่ายเสมือนจริง (Virtual Studio) ของวิซอาร์ที มาใช้
 
* [[พ.ศ. 2510]] - [[พ.ศ. 2528|2528]] : เพลงประกอบมีสองแบบคือ
** ช่วงเพลงเปิด - เพลงมาร์ชประกอบรายการข่าวที่จัดทำเอง
** ช่วงพักโฆษณาและเข้ารายการ (นับตั้งแต่วันนี้จนถึงปัจจุบัน) - Jingle เพลงประกอบชุด Determination ผู้จัดแต่งเพลงโดย L. Owens อัลบั้มหรือสังกัดโดยไม่ทราบชื่อ ปี พ.ศ. 251X2525 (ปัจจุบันใช้ใน เจาะประเด็นข่าวค่ำ (ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2547 - 2558)) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ในก่อนหน้านั้น ใช้ในช่วงข่าวเด็ด (พ.ศ. 252X - 25432544) ข่าวภาคเช้า (พ.ศ. 253X - 25432544) ข่าวภาคเที่ยง (พ.ศ. 253X - 25432544) และข่าวภาคค่ำ (พ.ศ. 2529 - ปัจจุบัน2561 (ยกเว้นช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2547 - 2559)))
* [[พ.ศ. 2529]] - [[เมษายน]] [[พ.ศ. 2533]] : เพลงประกอบชุด Alte Kameraden ผู้จัดแต่งเพลงโดย Carl Teike เป็นเพลงมาร์ชทหารของประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ. 2432 (ใช้ในเพลงประกอบเปิดและปิดรายการข่าวภาคค่ำ)
* [[เมษายน]] [[พ.ศ. 2533]] - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 : เพลงประกอบมีห้าสี่แบบคือ
** ข่าวภาคเช้า (พ.ศ. 2533 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544) - เพลงประกอบชุด "WXIA 1978 News Theme" โดย Peters Communications (เพลงประกอบรายการข่าวของช่อง 11 Alive (WXIA-TV) เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งในเมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2526 - 2528)
** ข่าวภาคเที่ยง (พ.ศ. 2533 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544) - เพลงประกอบรายการข่าวที่จัดทำเอง
** ข่าวภาคค่ำ ([[เพลงเปิด) (เมษายน]] [[พ.ศ. 2533]] - [[28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537]]2544) - เพลงประกอบรายการข่าวที่จัดทำเองชุด The Screamer ศิลปิน Curt Cress อัลบั้ม Avanti สังกัด Warner Music ประเทศเยอรมนี ปี พ.ศ. 2526
** ข่าวภาคค่ำ (เพลงเปิดปิด) ([[เมษายน พ.ศ. 2537]]2533 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544) - เพลงประกอบชุด TheSpacewars ScreamerB ศิลปิน(without Curteffects) Cressผู้จัดแต่งเพลงโดย อัลบั้มClark AvantiGault อัลบั้มที่ไม่ทราบชื่อ สังกัด WarnerNetwork Production Music ประเทศเยอรมนีPublishing ปี พ.ศ. 25262522
** ข่าวภาคค่ำ (เพลงปิด) ([[พ.ศ. 2537]] - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544) - เพลงประกอบชุด Spacewars B (without effects) ผู้จัดแต่งเพลงโดย Clark Gault อัลบั้มที่ไม่ทราบชื่อ สังกัด Network Production Music Publishing ปี พ.ศ. 253X
* 1 มีนาคม พ.ศ. 2544 - [[31 มกราคม]] [[พ.ศ. 2559]] : เพลงประกอบมีห้าแบบคือ
** ข่าวเด็ด - Jingle เพลงประกอบชุด Determination ผู้จัดแต่งเพลงโดย L. Owens อัลบั้มหรือสังกัดโดยไม่ทราบชื่อ ปี พ.ศ. 254X2525
** ข่าวเช้า (นับตั้งแต่วันนี้จนถึงปี [[พ.ศ. 2551]]) / เช้าด่วนเด็ด 7 สี ([[พ.ศ. 2551]] - [[พ.ศ. 2552|2552]]) / เช้าข่าว 7 สี ([[พ.ศ. 2553]] - [[พ.ศ. 2559|2559]]) - เพลงประกอบรายการข่าวที่จัดทำเอง
** ข่าวภาคเที่ยง (นับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม [[พ.ศ. 2558]]) - เพลงประกอบรายการข่าวรูปแบบใหม่ที่ใช้เดียวกับรุ่นปี พ.ศ. 2533 - 2544 มาจัดทำเอง
** ข่าวภาคค่ำ - เพลงประกอบรายการข่าวที่จัดทำเอง (ปัจจุบันใช้ใน เจาะประเด็นข่าวค่ำ (ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2547 - [[17 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2558|2558]]) ([[4 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2558]] - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561) และช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน) เฉพาะเพลงปิดรายการข่าว (ยกเว้นเพลงเปิดรายการข่าว (พ.ศ. 2547 - [[31 มกราคม]] [[พ.ศ. 2559]]))) ** ข่าวในพระราชสำนัก ( 1 มีนาคม พ.ศ. 2544 - [[31 มกราคม]] [[พ.ศ. 2559]] ) เพลงประกอบรายการข่าวที่จัดทำเอง
** ข่าวในพระราชสำนัก ( 1 มีนาคม พ.ศ. 2544 - [[31 มกราคม]] [[พ.ศ. 2559]] ) เพลงประกอบรายการข่าวที่จัดทำเอง
* [[1 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2559]] - ปัจจุบัน : เพลงประกอบมีห้าแบบคือ
** ข่าวเด็ด - Jingle เพลงประกอบชุด Determination ผู้จัดแต่งเพลงโดย L. Owens อัลบั้มหรือสังกัดโดยไม่ทราบชื่อ ปี พ.ศ. 255X2525
** เช้าข่าว 7 สี - เพลงประกอบรายการข่าวรูปแบบใหม่ที่ใช้เดียวกับรุ่นปี พ.ศ. 2544 - 2559 มาจัดทำเอง
** ห้องข่าวภาคเที่ยง (1 กันยายน [[พ.ศ. 2558]] - ปัจจุบัน) - นับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ [[2 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2558]] เป็นชื่อเพลงประกอบรายการข่าวที่จัดทำเอง ต่อมาตั้งแต่วันที่ [[3 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2558]] - ปัจจุบัน เป็นเพลงประกอบรายการข่าวรูปแบบใหม่ที่ใช้เดียวกับรุ่นปี พ.ศ. 2544 - 2558 มาจัดทำเอง
** ข่าวภาคค่ำ (ช่วงที่ 2) - เพลงประกอบรายการข่าวรูปแบบใหม่ที่ใช้เดียวกับรุ่นปี พ.ศ. 2544 - 2559 มาจัดทำเอง
** [[ข่าวในพระราชสำนัก]] - เพลงประกอบรายการข่าวรูปแบบใหม่ที่ใช้เดียวกับรุ่นปี พ.ศ. 25432544 - 2559 มาจัดทำเอง
 
== รายการข่าว (ระยะเวลาออกอากาศ) ==
665

การแก้ไข