ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางเลน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| คำขวัญ = แหล่งข้าวอุดมดี มากมีเป็ดปลา<br>วัฒนธรรมล้ำค่า งามตาท่าจีน
}}
''[['อำเภอบางเลน''' เป็นอำเภอที่มีขนาดพื้นที่มากที่สุดใน[[จังหวัดนครปฐม]]
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
'''[[อำเภอบางเลน'''เป็นอำเภอที่อยู่ไกลจากที่ตั้งจังหวัดมากที่สุด โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้]]
* '''[[ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอสองพี่น้อง]] ([[จังหวัดสุพรรณบุรี]]) และ[[อำเภอลาดบัวหลวง]] ([[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]])
* '''[[ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับอำเภอลาดบัวหลวง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และ[[อำเภอไทรน้อย]] ([[จังหวัดนนทบุรี]])
* '''[[ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอพุทธมณฑล]]และ[[อำเภอนครชัยศรี]]
* ''[['ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอดอนตูม]]และ[[อำเภอกำแพงแสน]]
 
== ประวัติศาสตร์ ==
 
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอบางเลนประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 19 แห่ง ได้แก่]]
* '''[[เทศบาลตำบลบางเลน''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางเลนและตำบลบางไทรป่า]]
* '''[[เทศบาลตำบลบางหลวง''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางหลวง]]
* ''[['เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางภาษี]]
* ''[['เทศบาลตำบลลำพญา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางส่วนของตำบลลำพญา]]
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเลน (นอกเขตเทศบาลตำบลบางเลน)]]
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางปลาทั้งตำบล]]
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางหลวง (นอกเขตเทศบาลตำบลบางหลวง)]]
* ''[['องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางภาษี (นอกเขตเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม)]]
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางระกำทั้งตำบล]]
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางไทรป่า (นอกเขตเทศบาลตำบลบางเลน)]]
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหินมูลทั้งตำบล]]
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทรงามทั้งตำบล]]
* ''[['องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนตูมทั้งตำบล]]
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนิลเพชรทั้งตำบล]]
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวปากท่าทั้งตำบล]]
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองนกกระทุงทั้งตำบล]]
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนราภิรมย์ทั้งตำบล]]
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำพญา (นอกเขตเทศบาลตำบลลำพญา)]]
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่หูช้างทั้งตำบล]]
==สถานีอนามัยในอำเภอ==
*[[สถานีอนามัยตำบลบ้านบางหวาย]]
5

การแก้ไข