ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย"

ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
| 17 ธันวาคม พ.ศ. 2477<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/A/1172.PDF ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร] เล่ม ๕๑, หน้า ๑๑๗๒, ๒๓ ธันวาคม ๒๔๗๗</ref>
| 2 สิงหาคม พ.ศ. 2478
|-
| 2 สิงหาคม 2478<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/A/1217.PDF ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร] เล่ม ๕๒, หน้า ๑๒๑๗, ๒ สิงหาคม ๒๔๗๘</ref>
| 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2479
|-
| rowspan = 8 bgcolor ="#cccccc"| '''5'''<br><small>(1-8)</small>
| rowspan = 3| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 2|2]] <br> ([[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2480|2480]])
| 3 สิงหาคม 2479<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2479/A/316.PDF ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร] เล่ม ๕๓, หน้า ๓๑๖, ๙ สิงหาคม ๒๔๗๙</ref>
| 10 ธันวาคม พ.ศ. 2480
| rowspan = 3|
|-
11,394

การแก้ไข