ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แก้วกุมภัณฑ์"

ย้อนการแก้ไขที่ 7922961 สร้างโดย 2403:6200:8854:7216:60E7:B9F3:167:9E08 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 7922961 สร้างโดย 2403:6200:8854:7216:60E7:B9F3:167:9E08 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
|-
|align="center"| || align="center"| ด.ช.ณฐวัฒน์ จารุศักดิ์วีรกุล
|-
|align="center"| ผู้ชมละครเวทีคนรักษ์โขน || align="center"| วีณา ช่วงชู
|-
|align="center"| ผู้ชมละครเวทีคนรักษ์โขน || align="center"| ศิราณี ญาณกิตติกานต์
|-
|align="center"| หุ้นส่วนบริษัทของอาศิรวิษ || align="center"| วรธนพจน์ ตันติวิริยางกูร
|-
|align="center"| ป้าแม่ค้าขายอาหารตามสั่ง || align="center"| จินดา เกษม
|-
|align="center"| หุ้นส่วนบริษัทของอาศิรวิษ || align="center"| โอภาส สุทธิเพียร
|-
|align="center"| แขกในงานประมูลภาพเพื่อการกุศล || align="center"| วิตา ดีปลั่งพลอย
|-
|align="center"| นายแพทย์ || align="center"| วรธนพจน์ ตันติวิริยางกูร
|-
|align="center"| คนงานก่อสร้างร้านกาแฟ || align="center"| วีรวุฒิ เข้มแข็ง
|-
|align="center"| รปภ.บริษัท || align="center"| ไพโรจน์ น้อยพลาย
|-
|}
 
28,820

การแก้ไข