เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
**{{แม่แบบแผ่นดิน}}
{{กล่องรวมปี|2325}}
ระบบแผ่นดินประเทศไทย
'''พุทธศักราช 2325''' ตรงกับ[[คริสต์ศักราช]] 1782 เป็น[[ปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันอังคาร]] ตาม[[ปฏิทินเกรกอเรียน]] และเป็น[[ปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันเสาร์]]ตาม[[ปฏิทินจูเลียน]]
พศ.พุทธศักราช 2325''' ตรงกับ 1782 เป็นปกติตาม[[ปฏิทินเกรกอเรียน
 
== ผู้นำ ==
ผู้ใช้นิรนาม