ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดปัตตานี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# [[อำเภอแม่ลาน]]
|| [[ไฟล์:Amphoe Pattani.svg|200px|แผนที่]]
|}
 
 
=== รายชื่อตำบลเรียงตามจำนวนประชากร===
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบบปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable collapsible collapsed" style="line-height:125%"
|-
! colspan="17"| รายชื่อตำบลเรียงตามจำนวนประชากร<small> (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) </small> ข้อมูลจาก [[กรมการปกครอง]] [[กระทรวงมหาดไทย]]
|-
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลใน[[จังหวัด]][[ปัตตานี]]
 
! สังกัดอำเภอใน[[ปัตตานี]]
 
! พ.ศ. 2560<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf] 2560. สืบค้น 1 มีนาคม 2560.</ref>
 
! พ.ศ. 2559<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf] 2560. สืบค้น 1 มีนาคม 2560.</ref>
 
! พ.ศ. 2558<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf] 2559. สืบค้น 10 กุมภาพันธ์ 2559.</ref>
 
! พ.ศ. 2557<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf] 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.</ref>
 
! พ.ศ. 2556<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/041/18.PDF ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖], เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑</ref>
 
! พ.ศ. 2555<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html] 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.</ref>
 
! พ.ศ. 2554<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html] 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.</ref>
 
! พ.ศ. 2553<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html] 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.</ref>
 
! พ.ศ. 2552<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."[http://web.archive.org/web/20100430192118/http://203.113.86.149/stat/y_stat.html 203.113.86.149/stat/y_stat.html]สืบค้น 30 มีนาคม 2553</ref>
 
! พ.ศ. 2551<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html] 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.</ref>
 
|-
| align=center |1 || สะบารัง
| [[อำเภอเมืองปัตตานี|เมืองปัตตานี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,405
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,407
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,196
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 25,438
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 25,310
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,915
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,819
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,678
| style="background-color:#f96;" align="right"| 24,009
| align=right | 24,037
|-
| align=center |2 || บานา
| [[อำเภอเมืองปัตตานี|เมืองปัตตานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,815
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,498
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,305
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,068
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,940
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,865
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,751
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,494
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,245
| align=right | 19,008
|-
| align=center |3 || รูสะมิแล
| [[อำเภอเมืองปัตตานี|เมืองปัตตานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,449
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,944
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,915
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,810
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,645
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,815
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,677
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,473
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,319
| align=right | 16,992
|-
| align=center |4 || เขาตูม
| [[อำเภอยะรัง|ยะรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,343
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,073
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,828
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,440
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,165
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,895
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,561
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,130
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,232
| align=right | 14,041
|-
| align=center |5 || ตะลุบัน
| [[อำเภอสายบุรี|สายบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,412
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,334
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,267
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,137
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,144
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,093
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,005
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,927
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,797
| align=right | 13,682
|-
| align=center |6 || บ่อทอง
| [[อำเภอหนองจิก|หนองจิก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,810
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,360
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,653
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,991
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,926
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,447
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,570
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,277
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,984
| align=right | 10,073
|-
| align=center |7 || ตุยง
| [[อำเภอหนองจิก|หนองจิก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,075
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,983
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,876
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,751
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,566
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,514
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,447
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,389
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,335
| align=right | 12,272
|-
| align=center |8 || ยะรัง
| [[อำเภอยะรัง|ยะรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,427
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,324
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,175
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,996
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,835
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,787
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,638
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,460
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,309
| align=right | 11,200
|-
| align=center |9 || ลุโบะยิไร
| [[อำเภอมายอ|มายอ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,466
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,368
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,235
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,031
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,866
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,667
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,509
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,341
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,160
| align=right | 10,017
|-
| align=center |10 || โคกโพธิ์
| [[อำเภอโคกโพธิ์|โคกโพธิ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,241
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,157
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,094
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,976
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,981
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,872
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,820
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,681
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,533
| align=right | 10,450
|-
| align=center |11 || เมาะมาวี
| [[อำเภอยะรัง|ยะรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,512
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,441
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,379
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,265
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,151
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,067
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,978
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,958
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,860
| align=right | 9,839
|-
| align=center |12 || ปะนาเระ
| [[อำเภอปะนาเระ|ปะนาเระ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,324
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,210
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,127
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,070
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,993
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,054
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,891
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,689
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,447
| align=right | 9,290
|-
| align=center |13 || บางปู
| [[อำเภอยะหริ่ง|ยะหริ่ง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,302
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,186
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,084
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,988
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,886
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,779
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,672
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,562
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,488
| align=right | 9,406
|-
| align=center |14 || อาเนาะรู
| [[อำเภอเมืองปัตตานี|เมืองปัตตานี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,261
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,442
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,624
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,766
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,890
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,891
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,045
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,115
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,101
| align=right | 11,217
|-
| align=center |15 || แหลมโพธิ์
| [[อำเภอยะหริ่ง|ยะหริ่ง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,777
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,606
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,426
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,230
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,064
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,875
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,699
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,463
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,281
| align=right | 8,225
|-
| align=center |16 || ยามู
| [[อำเภอยะหริ่ง|ยะหริ่ง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,739
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,719
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,637
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,489
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,439
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,374
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,227
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,194
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,086
| align=right | 9,179
|-
| align=center |17 || นาประดู่
| [[อำเภอโคกโพธิ์|โคกโพธิ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,308
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,288
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,268
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,236
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,174
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,175
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,089
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,003
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,947
| align=right | 8,868
|-
| align=center |18 || พิเทน
| [[อำเภอทุ่งยางแดง|ทุ่งยางแดง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,545
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,431
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,302
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,172
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,078
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,972
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,881
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,830
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,717
| align=right | 7,587
|-
| align=center |19 || ปะเสยะวอ
| [[อำเภอสายบุรี|สายบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,535
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,466
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,335
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,259
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,176
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,059
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,975
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,809
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,754
| align=right | 7,580
|-
| align=center |20 || ตะโละกาโปร์
| [[อำเภอยะหริ่ง|ยะหริ่ง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,513
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,407
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,308
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,201
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,116
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,033
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,913
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,759
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,672
| align=right | 7,647
|-
| align=center |21 || เตราะบอน
| [[อำเภอสายบุรี|สายบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,378
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,294
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,200
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,122
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,031
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,943
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,878
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,742
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,648
| align=right | 7,610
|-
| align=center |22 || บางเขา
| [[อำเภอหนองจิก|หนองจิก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,265
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,108
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,989
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,866
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,750
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,617
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,494
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,359
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,294
| align=right | 7,165
|-
| align=center |23 || ตะลุโบะ
| [[อำเภอเมืองปัตตานี|เมืองปัตตานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,221
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,959
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,799
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,595
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,392
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,257
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,089
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,855
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,842
| align=right | 6,704
|-
| align=center |24 || ประจัน
| [[อำเภอยะรัง|ยะรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,122
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,981
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,862
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,842
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,803
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,713
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,606
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,591
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,423
| align=right | 7,269
|-
| align=center |25 || จะบังติกอ
| [[อำเภอเมืองปัตตานี|เมืองปัตตานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,069
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,051
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,004
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,030
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,069
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,003
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,011
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,988
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,766
| align=right | 7,783
|-
| align=center |26 || สะดาวา
| [[อำเภอยะรัง|ยะรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,046
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,988
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,941
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,848
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,791
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,694
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,635
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,474
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,302
| align=right | 7,244
|-
| align=center |27 || ปุโละปุโย
| [[อำเภอหนองจิก|หนองจิก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,919
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,830
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,687
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,570
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,473
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,376
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,301
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,215
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,074
| align=right | 6,945
|-
| align=center |28 || บ้านกลาง
| [[อำเภอปะนาเระ|ปะนาเระ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,828
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,739
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,639
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,589
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,543
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,510
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,442
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,409
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,287
| align=right | 7,146
|-
| align=center |29 || ปากู
| [[อำเภอทุ่งยางแดง|ทุ่งยางแดง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,668
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,520
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,403
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,294
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,247
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,159
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,036
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,952
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,821
| align=right | 6,735
|-
| align=center |30 || บาราเฮาะ
| [[อำเภอเมืองปัตตานี|เมืองปัตตานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,622
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,491
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,446
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,346
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,230
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,141
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,047
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,053
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,065
| align=right | 7,010
|-
| align=center |31|| ท่ากำชำ
| [[อำเภอหนองจิก|หนองจิก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,493
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,412
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,312
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,159
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,060
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,965
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,857
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,764
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,651
| align=right | 6,503
|-
| align=center |32 || มะนังดาลำ
| [[อำเภอสายบุรี|สายบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,472
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,385
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,298
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,222
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,141
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,027
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,958
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,840
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,776
| align=right | 6,719
|-
| align=center |33 || ปุยุด
| [[อำเภอเมืองปัตตานี|เมืองปัตตานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,394
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,332
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,224
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,115
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,020
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,911
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,808
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,699
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,618
| align=right | 6,502
|-
| align=center |34 || นาเกตุ
| [[อำเภอโคกโพธิ์|โคกโพธิ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,310
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,226
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,185
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,130
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,135
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,090
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,009
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,973
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,976
| align=right | 6,901
|-
| align=center |35 || ปล่องหอย
| [[อำเภอกะพ้อ|กะพ้อ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,296
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,182
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,104
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,027
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,954
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,836
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,742
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,650
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,655
| align=right | 6,467
|-
| align=center |36 || ตันหยงลุโละ
| [[อำเภอเมืองปัตตานี|เมืองปัตตานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,812
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,760
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,669
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,583
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,524
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,470
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,389
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,341
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,281
| align=right | 6,195
|-
| align=center |37 || ลางา
| [[อำเภอมายอ|มายอ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,794
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,676
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,629
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,557
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,477
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,395
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,275
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,166
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,086
| align=right | 5,996
|-
| align=center |38 || ป่าไร่
| [[อำเภอแม่ลาน|แม่ลาน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,645
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,604
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,520
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,396
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,281
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,186
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,123
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,042
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,922
| align=right | 5,837
|-
| align=center |39 || ตะบิ้ง
| [[อำเภอสายบุรี|สายบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,503
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,377
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,326
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,228
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,117
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,090
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,983
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,930
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,835
| align=right | 5,729
|-
| align=center |40 || ปากล่อ
| [[อำเภอโคกโพธิ์|โคกโพธิ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,446
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,335
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,339
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,311
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,277
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,171
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,118
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,052
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,966
| align=right | 5,908
|-
| align=center |41 || ม่วงเตี้ย
| [[อำเภอแม่ลาน|แม่ลาน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,346
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,259
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,171
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,014
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,953
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,898
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,797
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,737
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,674
| align=right | 5,573
|-
| align=center |42 || ปิตูมุดี
| [[อำเภอยะรัง|ยะรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,230
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,174
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,102
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,029
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,918
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,860
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,850
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,773
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,731
| align=right | 5,716
|-
| align=center |43 || กอลำ
| [[อำเภอยะรัง|ยะรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,116
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,091
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,016
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,937
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,887
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,848
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,805
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,778
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,781
| align=right | 5,819
|-
| align=center |44 || มะนังยง
| [[อำเภอยะหริ่ง|ยะหริ่ง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,111
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,060
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,991
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,903
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,838
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,770
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,662
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,504
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,376
| align=right | 5,265
|-
| align=center |45 || กะรุบี
| [[อำเภอกะพ้อ|กะพ้อ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,068
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,957
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,933
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,806
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,723
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,657
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,526
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,411
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,349
| align=right | 5,335
|-
| align=center |46 || บ้านน้ำบ่อ
| [[อำเภอปะนาเระ|ปะนาเระ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,036
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,963
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,918
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,875
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,827
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,751
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,654
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,606
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,554
| align=right | 5,526
|-
| align=center |47 || คอลอตันหยง
| [[อำเภอหนองจิก|หนองจิก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,940
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,886
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,832
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,788
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,691
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,625
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,519
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,493
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,373
| align=right | 5,375
|-
| align=center |48 || ปะกาฮะรัง
| [[อำเภอเมืองปัตตานี|เมืองปัตตานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,841
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,749
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,666
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,571
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,497
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,402
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,247
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,203
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,128
| align=right | 5,007
|-
| align=center |49 || มะกรูด
| [[อำเภอโคกโพธิ์|โคกโพธิ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,837
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,790
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,767
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,708
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,684
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,702
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,610
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,568
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,518
| align=right | 5,538
|-
| align=center |50 || ดอนรัก
| [[อำเภอหนองจิก|หนองจิก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,520
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,471
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,422
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,362
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,320
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,264
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,279
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,152
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,105
| align=right | 5,025
|-
| align=center |51 || กะดุนง
| [[อำเภอสายบุรี|สายบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,487
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,450
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,413
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,364
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,266
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,195
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,152
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,058
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,000
| align=right | 4,974
|-
| align=center |52 || ละหาร
| [[อำเภอสายบุรี|สายบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,469
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,377
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,319
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,254
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,200
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,132
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,068
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,024
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,972
| align=right | 4,873
|-
| align=center |53 || วัด
| [[อำเภอยะรัง|ยะรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,412
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,386
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,374
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,339
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,295
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,204
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,030
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,921
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,949
| align=right | 4,818
|-
| align=center |54 || สะนอ
| [[อำเภอยะรัง|ยะรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,259
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,205
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,136
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,062
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,979
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,922
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,872
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,788
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,715
| align=right | 4,667
|-
| align=center |55 || ถนน
| [[อำเภอมายอ|มายอ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,197
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,179
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,189
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,092
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,082
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,676
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,619
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,562
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,524
| align=right | 3,494
|-
| align=center |56 || ควนโนรี
| [[อำเภอโคกโพธิ์|โคกโพธิ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,177
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,120
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,088
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,015
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,999
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,958
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,870
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,797
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,722
| align=right | 4,706
|-
| align=center |57 || คลองใหม่
| [[อำเภอยะรัง|ยะรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,105
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,060
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,050
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,986
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,836
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,790
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,800
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,787
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,785
| align=right | 4,788
|-
| align=center |58 || ตะโละดือรามัน
| [[อำเภอกะพ้อ|กะพ้อ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,088
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,012
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,918
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,857
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,770
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,669
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,599
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,528
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,442
| align=right | 4,375
|-
| align=center |59 || ปะโด
| [[อำเภอมายอ|มายอ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,981
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,968
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,890
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,798
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,764
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,705
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,669
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,582
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,508
| align=right | 4,444
|-
| align=center |60 || ท่าเรือ
| [[อำเภอโคกโพธิ์|โคกโพธิ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,965
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,930
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,900
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,877
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,873
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,832
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,798
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,760
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,686
| align=right | 4,663
|-
| align=center |61 || เกาะจัน
| [[อำเภอมายอ|มายอ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,962
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,885
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,819
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,741
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,710
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,646
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,567
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,510
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,481
| align=right | 4,430
|-
| align=center |62 || จะรัง
| [[อำเภอยะหริ่ง|ยะหริ่ง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,941
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,862
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,759
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,700
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,656
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,607
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,586
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,521
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,501
| align=right | 4,442
|-
| align=center |63 || แป้น
| [[อำเภอสายบุรี|สายบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,873
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,858
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,846
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,815
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,769
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,765
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,747
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,606
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,555
| align=right | 4,484
|-
| align=center |64 || กะมิยอ
| [[อำเภอเมืองปัตตานี|เมืองปัตตานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,841
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,770
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,736
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,683
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,625
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,559
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,535
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,483
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,399
| align=right | 4,352
|-
| align=center |65 || มายอ
| [[อำเภอมายอ|มายอ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,830
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,789
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,784
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,746
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,655
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,017
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,928
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,842
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,826
| align=right | 5,880
|-
| align=center |66 || กระโด
| [[อำเภอยะรัง|ยะรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,828
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,751
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,748
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,706
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,655
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,594
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,553
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,556
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,544
| align=right | 4,486
|-
| align=center |67 || ไทรทอง
| [[อำเภอไม้แก่น|ไม้แก่น]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,770
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,721
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,699
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,633
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,622
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,606
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,536
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,505
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,481
| align=right | 4,485
|-
| align=center |68 || ระแว้ง
| [[อำเภอยะรัง|ยะรัง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,731
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,700
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,698
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,670
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,666
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,437
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,457
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,425
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,422
| align=right | 4,221
|-
| align=center |69 || ท่าน้ำ
| [[อำเภอปะนาเระ|ปะนาเระ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,676
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,660
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,636
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,604
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,591
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,550
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,480
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,317
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,240
| align=right | 4,249
|-
| align=center |70 || สะกำ
| [[อำเภอมายอ|มายอ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,594
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,529
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,466
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,361
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,289
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,183
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,078
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,002
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,918
| align=right | 3,841
|-
| align=center |71 || ราตาปันยัง
| [[อำเภอยะหริ่ง|ยะหริ่ง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,388
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,342
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,336
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,298
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,235
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,202
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,176
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,134
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,109
| align=right | 4,063
|-
| align=center |72 || ทรายขาว
| [[อำเภอโคกโพธิ์|โคกโพธิ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,213
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,182
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,141
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,141
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,144
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,147
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,125
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,109
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,066
| align=right | 4,090
|-
| align=center |73 || บ้านนอก
| [[อำเภอปะนาเระ|ปะนาเระ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,204
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,180
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,178
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,172
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,129
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,094
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,055
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,079
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,090
| align=right | 4,079
|-
| align=center |74 || ป่าบอน
| [[อำเภอโคกโพธิ์|โคกโพธิ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,195
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,142
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,084
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,041
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,985
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,935
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,884
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,847
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,766
| align=right | 3,750
|-
| align=center |75 || ตาแกะ
| [[อำเภอยะหริ่ง|ยะหริ่ง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,149
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,104
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,074
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,018
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,979
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,963
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,909
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,853
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,841
| align=right | 3,812
|-
| align=center |76 || ตาลีอายร์
| [[อำเภอยะหริ่ง|ยะหริ่ง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,048
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,026
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,978
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,950
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,946
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,915
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,910
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,888
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,819
| align=right | 3,812
|-
| align=center |77|| น้ำดำ
| [[อำเภอทุ่งยางแดง|ทุ่งยางแดง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,044
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,959
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,858
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,786
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,676
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,557
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,461
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,371
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,306
| align=right | 3,283
|-
| align=center |78 || ยาบี
| [[อำเภอหนองจิก|หนองจิก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,948
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,866
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,829
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,760
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,731
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,709
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,667
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,670
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,645
| align=right | 3,673
|-
| align=center |79 || แม่ลาน
| [[อำเภอแม่ลาน|แม่ลาน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,885
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,917
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,802
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,739
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,731
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,747
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,719
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,711
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,690
| align=right | 3,674
|-
| align=center |80 || เกาะเปาะ
| [[อำเภอหนองจิก|หนองจิก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,834
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,782
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,799
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,712
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,674
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,551
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,507
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,413
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,356
| align=right | 3,432
|-
| align=center |81 || ทุ่งพลา
| [[อำเภอโคกโพธิ์|โคกโพธิ์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,792
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,801
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,783
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,780
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,762
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,772
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,739
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,715
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,683
| align=right | 3,720
|-
| align=center |82 || ตะโละแมะนา
| [[อำเภอทุ่งยางแดง|ทุ่งยางแดง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,726
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,643
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,578
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,542
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,466
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,430
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,371
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,325
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,212
| align=right | 3,221
|-
| align=center |83 || คลองมานิง
| [[อำเภอเมืองปัตตานี|เมืองปัตตานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,703
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,630
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,570
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,502
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,453
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,409
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,312
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,189
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,193
| align=right | 3,178
|-
| align=center |84 || บางตาวา
| [[อำเภอหนองจิก|หนองจิก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,702
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,668
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,624
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,574
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,516
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,478
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,431
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,384
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,312
| align=right | 3,260
|-
| align=center |85 || บางเก่า
| [[อำเภอสายบุรี|สายบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,661
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,582
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,537
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,462
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,408
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,363
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,313
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,221
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,166
| align=right | 3,116
|-
| align=center |86 || กระเสาะ
| [[อำเภอมายอ|มายอ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,650
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,593
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,545
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,519
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,483
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,443
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,430
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,405
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,374
| align=right | 3,320
|-
| align=center |87 || ปิยามุมัง
| [[อำเภอยะหริ่ง|ยะหริ่ง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,633
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,632
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,571
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,521
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,483
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,431
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,377
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,349
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,363
| align=right | 3,350
|-
| align=center |88 || ดอน
| [[อำเภอปะนาเระ|ปะนาเระ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,620
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,608
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,601
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,613
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,598
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,581
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,586
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,578
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,592
| align=right | 3,601
|-
| align=center |89 || กระหวะ
| [[อำเภอมายอ|มายอ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,542
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,500
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,492
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,478
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,445
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,391
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,281
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,180
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,161
| align=right | 3,086
|-
| align=center |90 || หนองแรต
| [[อำเภอยะหริ่ง|ยะหริ่ง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,462
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,402
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,376
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,354
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,348
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,330
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,302
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,311
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,276
| align=right | 3,234
|-
| align=center |91 || ลิปะสะโง
| [[อำเภอหนองจิก|หนองจิก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,414
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,344
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,324
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,298
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,275
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,232
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,186
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,129
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,109
| align=right | 3,081
|-
| align=center |92 || ตันหยงดาลอ
| [[อำเภอยะหริ่ง|ยะหริ่ง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,377
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,352
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,311
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,291
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,268
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,244
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,234
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,202
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,128
| align=right | 3,103
|-
| align=center |93 || สาคอบน
| [[อำเภอมายอ|มายอ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,275
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,249
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,233
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,181
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,137
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,096
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,051
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,015
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,960
| align=right | 2,989
|-
| align=center |94 || ดอนทราย
| [[อำเภอไม้แก่น|ไม้แก่น]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,248
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,216
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,163
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,113
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,057
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,018
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,946
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,896
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,844
| align=right | 2,814
|-
| align=center |95 || พ่อมิ่ง
| [[อำเภอปะนาเระ|ปะนาเระ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,209
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,200
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,197
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,137
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,077
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,031
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,971
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,935
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,864
| align=right | 2,844
|-
| align=center |96 || บือเระ
| [[อำเภอสายบุรี|สายบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,197
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,182
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,139
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,109
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,085
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,031
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,004
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,983
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,950
| align=right | 2,917
|-
| align=center |97 || บาราโหม
| [[อำเภอเมืองปัตตานี|เมืองปัตตานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,195
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,145
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,090
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,024
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,980
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,992
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,979
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,946
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,915
| align=right | 2,890
|-
| align=center |98 || ตรัง
| [[อำเภอมายอ|มายอ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,162
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,048
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,014
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,976
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,955
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,933
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,920
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,865
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,842
| align=right | 2,805
|-
| align=center |99 || ตะโละ
| [[อำเภอยะหริ่ง|ยะหริ่ง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,018
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,011
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,001
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,986
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,007
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,967
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,976
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,954
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,951
| align=right | 2,990
|-
| align=center |100 || ช้างให้ตก
| [[อำเภอโคกโพธิ์|โคกโพธิ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,009
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,971
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,982
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,975
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,979
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,986
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,994
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,967
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,956
| align=right | 2,925
|-
| align=center |101 || ตอหลัง
| [[อำเภอยะหริ่ง|ยะหริ่ง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,970
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,948
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,904
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,868
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,826
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,809
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,763
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,756
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,716
| align=right | 2,672
|-
| align=center |102 || ดาโต๊ะ
| [[อำเภอหนองจิก|หนองจิก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,936
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,887
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,825
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,799
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,761
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,805
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,764
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,697
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,667
| align=right | 2,706
|-
| align=center |103 || บางโกระ
| [[อำเภอโคกโพธิ์|โคกโพธิ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,687
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,671
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,658
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,650
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,649
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,629
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,603
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,593
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,595
| align=right | 2,567
|-
| align=center |104 || ตะโละไกรทอง
| [[อำเภอไม้แก่น|ไม้แก่น]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,589
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,558
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,560
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,522
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,508
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,459
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,436
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,429
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,379
| align=right | 2,359
|-
| align=center |105 || สาบัน
| [[อำเภอยะหริ่ง|ยะหริ่ง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,558
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,569
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,587
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,597
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,601
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,583
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,495
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,489
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,499
| align=right | 2,535
|-
| align=center |106 || บาโลย
| [[อำเภอยะหริ่ง|ยะหริ่ง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,546
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,460
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,424
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,399
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,368
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,357
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,360
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,322
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,312
| align=right | 2,322
|-
| align=center |107 || ควน
| [[อำเภอปะนาเระ|ปะนาเระ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,359
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,349
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,342
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,375
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,387
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,417
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,391
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,415
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,431
| align=right | 2,437
|-
| align=center |108 || ท่าข้าม
| [[อำเภอปะนาเระ|ปะนาเระ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,302
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,295
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,267
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,284
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,286
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,038
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,050
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,058
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,059
| align=right | 2,093
|-
| align=center |109 || ปุลากง
| [[อำเภอยะหริ่ง|ยะหริ่ง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,144
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,125
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,084
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,065
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,064
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,027
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,003
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,975
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,862
| align=right | 1,842
|-
| align=center |110 || สาคอใต้
| [[อำเภอมายอ|มายอ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,103
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,067
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,050
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,008
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,003
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,981
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,970
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,953
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,937
| align=right | 1,927
|-
| align=center |111 || ไม้แก่น
| [[อำเภอไม้แก่น|ไม้แก่น]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,030
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,005
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,989
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,984
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,947
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,896
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,895
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,841
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,829
| align=right | 1,794
|-
| align=center |112 || ตันหยงจึงงา
| [[อำเภอยะหริ่ง|ยะหริ่ง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,864
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,873
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,864
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,797
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,776
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,765
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,757
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,744
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,737
| align=right | 1,728
|-
| align=center |113 || ทุ่งคล้า
| [[อำเภอสายบุรี|สายบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,857
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,837
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,841
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,850
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,842
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,850
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,841
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,818
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,807
| align=right | 1,811
|-
| align=center |114 || คอกกระบือ
| [[อำเภอปะนาเระ|ปะนาเระ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,778
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,781
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,790
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,784
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,809
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,819
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,825
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,827
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,858
| align=right | 1,866
|-
| align=center |115 || ปานัน
| [[อำเภอมายอ|มายอ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,777
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,753
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,732
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,712
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,699
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,675
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,628
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,592
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,574
| align=right | 1,569
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 709,796 ||align=right style="background:#cccccc;" | 700,961 || align=right style="background:#cccccc;" | 694,023|| align=right style="background:#cccccc;" | 686,186 || align=right style="background:#cccccc;" | 678,838 || align=right style="background:#cccccc;" | 671,615 || align=right style="background:#cccccc;" | 663,485 || align=right style="background:#cccccc;" | 655,259 || align=right style="background:#cccccc;" | 647,624 || align=center style="background:#cccccc;" | 642,169 ||
|}
 
2,747

การแก้ไข