ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนมัญจาศึกษา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| establish_date = [[พ.ศ. 2456]] ก่อตั้งโรงเรียน <br />[[พ.ศ. 2470]] พระราชทานนามโรงเรียน
| ผู้ก่อตั้ง = เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ หรือ (อ้วน ติสโส)
| type = โรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอ <br />[[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]
| group = [[กระทรวงศึกษาธิการ|สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ]]
| class_range = มัธยมศึกษาปีที่ 1—6 สหศึกษา
ผู้ใช้นิรนาม