ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:มรดกโลกไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| list2 = [[เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง]] ([[เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร|ทุ่งใหญ่นเรศวร]]-[[เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง|ห้วยขาแข้ง]]) • [[ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่]] ([[อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่|เขาใหญ่]]-[[อุทยานแห่งชาติทับลาน|ทับลาน]]-[[อุทยานแห่งชาติปางสีดา|ปางสีดา]]-[[อุทยานแห่งชาติตาพระยา|ตาพระยา]]-[[เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่|ดงใหญ่]])
| group3 = กำลังพิจารณา
| list3 = [[กลุ่มป่าแก่งกระจาน]] ([[อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน|แก่งกระจาน]]-[[อุทยานแห่งชาติกุยบุรี|กุยบุรี]]-[[เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี|แม่น้ำภาชี]]-[[อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน|ไทยประจัน]]) • [[เส้นทางวัฒนธรรมพิมาย ปราสาทพนมรุ้ง-ปราสาทเมืองต่ำ]] ([[อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย|พิมาย]]-[[อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง|พนมรุ้ง]]-[[ปราสาทเมืองต่ำ|เมืองต่ำ]]) • [[อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท]] • [[วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร|วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช]] • สถานที่ อนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆ และพื้นที่ทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมในของ[[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]] นครหลวงล้านนา • [[วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร|พระธาตุพนม และสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง]]
<!-- ใส่มาแล้วดูเยอะไป
| group4 = เตรียมเสนอขึ้นบัญชีเบื้องต้น