ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แรกนาขวัญ"

* พ.ศ. 2536 ตรงกับ จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม (แรม 12 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/D/063/1.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2537 ตรงกับ พุธที่ 11 พฤษภาคม (ขึ้น 2 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/037/156.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2538 ตรงกับ พุธที่ 10 พฤษภาคม (ขึ้น 412 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25482538/00158150D/037/104.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2539 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม (ขึ้นแรม 15 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25492539/00189298D/039/109.PDF]</ref>(วันและปีดังกล่าวตรงกับ[[วันวิสาขบูชา]]อีกด้วยซึ่งตรงกับวันเดียวกัน)
* พ.ศ. 2540 ตรงกับ ศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม (ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/D/037/61.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2541 ตรงกับ ศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม (ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/D/037/100.PDF]</ref>
2,526

การแก้ไข