ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบญจธรรม"

ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
(→‎องค์ประกอบ: ีอีิร/้ึพ💯😒😭💯😭92062583)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
 
== องค์ประกอบ ==
เบญจธรรม 5 ประการ ได้แก่เกมม1412
# '''[[เมตตา]][[กรุณา]]''' คือความรัก ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น4ุพึพึเ6ุึ
# ''ีีีีีีี'[[สัมมาอาชีวะ]]''' คือการประกอบสัมมาอาชีวะ
# '''[[กามสังวร]] ึ8จต8ภาจ้ภร8จภ่คี_ุุ่7ััั้ีีีี''' คือการสำรวมในกาม
# '''[[สัจจะ]]'''คือการพูดความจริง
# '''[[สติ]]'''[[สัมปชัญญะ]]''' คือความระลึกไีีีีี้รกนกรีีีีีึึีีีีีีีีีีีีีัีัีัีีีีีีีีีีีึีึีึีึีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีด้ได้และความรู้ตัว'''พพพพพ
<br />
 
55,468

การแก้ไข