ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบญจธรรม"

เพิ่มขึ้น 15 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
→‎องค์ประกอบ: ีอีิร/้ึพ💯😒😭💯😭92062583
(→‎องค์ประกอบ: ิ7่ดน32คไ่ึเๅหเ5ึ้ึ่1ก💕😭💕ค💯💕💕💯😒😭💕😒😭😒😭❤)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(→‎องค์ประกอบ: ีอีิร/้ึพ💯😒😭💯😭92062583)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# '''[[กามสังวร]] ึ8จต8ภาจ้ภร8จภ่คี_ุุ่7ััั้ีีีี''' คือการสำรวมในกาม
# '''[[สัจจะ]]'''คือการพูดความจริง
# '''[[สติ]]'''[[สัมปชัญญะ]]''' คือความระลึกไีีีีี้รกนกรีีีีีึึีีีีีีีีีีีีีัีัีัีีีีีีีีีีีึีึีึีึีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีด้และความรู้ตัว'''พพพพพ
<br />
 
ผู้ใช้นิรนาม