ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไฟล์:Speaker for the dead.jpg"

ภาพปก Speaker for the Dead จากเว็บไซต์ http://book.askmedia.co.th
(ภาพปก Speaker for the Dead จากเว็บไซต์ http://book.askmedia.co.th)
 
(ไม่แตกต่าง)
34

การแก้ไข