เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ย้อนก่อกวน 2 ครั้ง
| label1 = พื้นที่
| data1 = 5,000,000 ตร.กม.
| label2 = ประชากร crรัฐภูมิ สวยดี
| data2 = 610,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
| label3 = ความหนาแน่น
| data3 = 118.6 /ตร.กม.
1,790

การแก้ไข