ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซูซู"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| color =
| ประเภท =วงดนตรี
| ภาพ = Zuzu - Makkawan 2008-08-20วงซูซู.JPGjpg
| คำบรรยายภาพ = สมาชิกวงซูซู ปัจจุบันเรียงตามเข็มนาฬิกา ระพินทร์ พุฒิชาติ,นฤภรกมล ฉายแสง,ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช,คริษฐา สังสะโอภาส
| ขนาดภาพ =
18

การแก้ไข