ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บ่วงเสน่หา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[ภูมิใจ ว่องกุศลกิจ]] รับบทเป็น
* [[ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์]] รับบทเป็น ดนตร์ แสนโกสินทร์
* [[พิยดา จุฑารัตนกุล]] รับบทเป็น ลิตา เศวตศกานต์
* ด.ช.[[ชาญคามิน ชยางกูร]] รับบทเป็น ต้น (วัยเด็ก)
* ด.ช.[[ปัญกร จันทศร]] รับบทเป็น ภีม (วัยเด็ก)
88,789

การแก้ไข