ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายสุรี จุติกุล"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
==ตำแหน่งปัจจุบัน==
* ที่ปรึกษาด้านสตรี เด็ก เยาวชน การศึกษาและพัฒนาสังคมสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน
* ที่ปรึกษานายกสมาคมโซคาในประเทศไทย
 
== ประวัติการทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม