ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เชาวน์วัศ สุดลาภา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| footnotes =
}}
'''นายเชาวน์วัศ สุดลาภา''' อดีต[[ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]]คนที่7 ที่มาจากการแต่งตั้ง และยังได้ดำรงตำแหน่ง[[ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]]ควบตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ[[กระทรวงมหาดไทย]]ซึ่งนับเป็นท่านแรกในทำเนียบผู้ว่ากทม.และเป็นอดีต[[รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย]] 2 สมัย ในรัฐบาลของพลเอก[[เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์]]เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] และในสมัยนาย[[ชวน หลีกภัย]] 1 เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] นายเชาวน์ว้ศ สุดลาภา ยังเคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา[[นายกรัฐมนตรี]]ฝ่ายการต่างประเทศ (ฯพณฯ ท่าน [[พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ]]) เป็น
กระทรวงมหาดไทยซึ่งนับเป็นท่านแรกในทำเนียบผู้ว่ากทม.และเป็นอดีต[[รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย]] 2 สมัย ในรัฐบาลของพลเอก[[เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์]]เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] และในสมัยนาย[[ชวน หลีกภัย]] 1 เป็นนายกรัฐมนตรี นายเชาวน์ว้ศ สุดลาภา
ยังเคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา[[นายกรัฐมนตรี]]ฝ่ายการต่างประเทศ (ฯพณฯ ท่าน [[พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ]]) เป็น
[[นายกรัฐมนตรี]]และเป็นที่ปรึกษา[[นายกรัฐมนตรี]]ด้านการบริหาร (ฯพณฯ ท่าน [[บรรหาร ศิลปอาชา]]) เป็น[[นายกรัฐมนตรี]]เชาวน์วัศ สุดลาภายังเป็นอดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]][[จังหวัดลพบุรี]]และอดีต[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]] เชาวน์วัศ สุดลาภายังมีผลงานที่โดดเด่นได้กวาดล้างซุ้มมือปืน[[จังหวัดเพชรบุรี]]สำเร็จราบคราบเมื่อสมัยดำรงตำแหน่งพ่อเมือง[[จังหวัดเพชรบุรี]]และยังเคยเป็นอดีตรอง[[ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย]]คนที่2 อดีตเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัด[[กระทรวงมหาดไทย]]
เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษา[[สภาผู้แทนราษฎร]] และเป็นรองหัวหน้าพรรค[[พรรคกิจสังคม]]
* ระดับ[[ปริญญาตรี]]จาก[[คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะรัฐศาสตร์]] [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
* ระดับ[[ปริญญาโท]] จาก[[คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะรัฐศาสตร์]] [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
* ระดับ[[ปริญญาโท]] Diploma ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ณ กรุง [[บอนน์]] [[ประเทศเยอรมนี]]
* ระดับ[[ปริญญาเอก]] Diploma ทางรัฐประศาสนศาสตร์ lnstitute of Social Studles ณ [[กรุงเฮก]] [http://ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์]
* [[ปริญญาเอก]]ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก ๒ มหาวิทยาลัยใน[[ประเทศสหรัฐอเมริกา]]
* สำเร็จการศึกษาจาก[[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]] รุ่น 28
 
== ด้านการเมือง ==
นาย เชาวน์วัศ สุดลาภา อดีต[[รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย]]2 ครั้ง ใน 2 สมัย ในรัฐบาลของ พล.อ.[[เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์]] และในรัฐบาลนาย [[ชวน หลีกภัย]] 1เป็นนายก[[รัฐมนตรี]] อดีต [[ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]] คนที่7 ที่มาจากการแต่งตั้ง (นับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครที่ได้ดำรงตำแหน่งควบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในเวลาเดียวกันในตำแหน่งผู้ว่าราชการ กทม.เมื่อปีพ.ศ. 2523) และเป็นอดีตผู้ว่าราชการและนักการเมืองที่มีบทบาททางการเมืองและการปกครองอย่างมาก เจ้าของนโยบายกรุงเทพสีเขียวโดยการปลูกต้นไม้รอบจังหวัด[[กรุงเทพมหานคร]]ในถนนทุกสาย (สมัยเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ผู้ดำเนินการสร้าง[[ถนนรัชดาภิเษก]]และในอีกหลายสาย ผู้ก่อตั้ง[[ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร]] (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง (ร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่น) ขณะเป็นผู้ว่าก.ท.ม และเป็นผู้ก่อตั้ง [[ตลาดนัดจตุจักร]] สมัยเป็นผู้ว่าก.ท.ม และยังเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในอีกหลายจังหวัด เชาวน์วัศ สุดลาภา ได้เข้าสู่วงการการเมืองโดยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย]] ([[จอมพลประภาส จารุเสถียร]]) ในรัฐบาลของจอมพล[[ถนอม กิตติขจร]] และได้ดำรงตำแหน่ง
[[รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย]] 2 ครั้ง ใน 2 สมัย ในรัฐบาลของ พล.อ.[[เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์]] และยังมีผลงานที่โดดเด่นคือการกวาดล้างซุ้มมือปืน[[จังหวัดเพชรบุรี]]ได้สำเร็จราบคราบในสมัยเป็นพ่อเมืองเพชรบุรี<ref>http://www2.sarakadee.com/web/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=338</ref>ได้ทำการปราบปราบแร่เถื่อนที่[[จังหวัดพังงา]]สมัยเป็นพ่อเมืองพังงาปราบปรามโจรเรียกค่าไถ่ใน[[จังหวัดลพบุรี]]และเชาวน์วัศ สุดลาภา ยังได้รับใด้ดำรงตำแหน่งรองปล้ดกระทรวงมหาดไทยก่อนจะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพคนที่7 และยังได้รับเลือกตั้งเป็น[http://สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]จังหวัดลพบุรี ต่อเนื่อง 4 สมัย (สอบได้ที่ 1 ทั้ง 4 สมัยซ้อน) นอกจากนี้ยังเคยได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ (สังข์เงิน) ( ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2522) จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (ทางด้านสาขาการบริหารและการปกครอง) และยังได้รับการก่อตั้งอนุสาวรีย์เชาวน์วัศ สุดลาภา ขึ้นที่ [[อำเภอกะปง]][[จังหวัดพังงา]] เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แห่งผู้ว่าคนดี และที่สำคัญนายเชาวน์วัศ สุดลาภาได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของ[[จังหวัดลพบุรี]]<ref>[http://library.tru.ac.th/il/lop/pepp/pep1.html บุคคลสำคัญของจังหวัดลพบุรี] (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี]])</ref>
 
 
ในปี [[พ.ศ. 2531]] นาย เชาวน์วัศได้ลาออกจากราชการเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]][[จังหวัดลพบุรี]] และได้รับเลือกตั้ง 4 สมัยต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 - 2538 และได้รับการแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าพรรคกิจสังคม โดยในช่วงเวลาดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร และ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการต่างประเทศ (พ.ศ. 2531 - 2535) และรองประธาน[[สภาผู้แทนราษฎรไทย|สภาผู้แทนราษฎร]]คนที่ 2 (พ.ศ. 2535) [[รายนามรองประธานสภาผู้แทนราษฎรของไทย]]
ในปี [[พ.ศ. 2536]] เชาวน์วัศได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ใน[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 50 ของไทย‎|คณะรัฐมนตรีชุดที่ 50]] สมัยนาย[[ชวน หลีกภัย]]เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] (ชวน หลีกภัย 1) นับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ[[กระทรวงมหาดไทย]]เป็นครั้งที่ 2
 
== ชีวิตส่วนตัว ==
นาย เชาวน์วัศ สุดลาภา เกิดวันที่ 1 มิถุนายน 2476 ชีวิตคู่ได้สมรสกับคุณกมลทิพย์ สุดลาภา มีบุตร - ธิดารวม 3 คน ได้แก่
* นาย[[เกรียงยศ สุดลาภา]] (ชื่อเล่น: เฮ้ก) อดีตรองโฆษกกรุงเทพมหานคร (ดูแลด้านกิจการ กทม.) อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยมหาดไทย ในรัฐบาลนาย[[อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ]]อดึตสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปทฺ)และดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด[[กรุงเทพมหานคร]] มีบุตร2คน
* นางพจน์ศิรินทร์ (สุดลาภา) สุวรรณรัฐ (ชื่อเล่น: ปุ้ย) อาชีพ ผู้พิพากษา นักธุรกิจ สมรสกับ พลตรี นิมิตต์ สุวรรณรัฐ มีบุตร1คน
* นายกาจบดินทร์ สุดลาภา (ชื่อเล่น: กอล์ฟ) อาชีพนักธุรกิจ และอดีตดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา[[รายนามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของไทย|รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี]] (พล.อ.อ.[[สมบุญ ระหงษ์]]) ในปี [[พ.ศ. 2542]]-[[พ.ศ. 2544]] นายกาจบดินทร์สมรสกับ กชนันท์ บุนนาค มีบุตร 2 คน
* พ.ศ. 2535 - 2536 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/103/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๘ ราย)]</ref>
* พ.ศ. 2538 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการบริหาร (ฯพณฯ ท่าน [[บรรหาร ศิลปอาชา]])
* พ.ศ. 2538 เป็นกรรมาธิการอุตสาหากรรม สภาผู้แทนราษฎร
 
== ผลงานสำคัญ ==
* ผู้เสนอให้สอนวิชาฝ่ายอำนวยการ และเสนาธิการในวิทยาลัยการปกครอง
* อาจารย์พิเศษใน[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] และ[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
* ได้รับการแต่งตั้งให่ดำรงค์ตำแหน่งนายกสมาคมรัฐศาตร์แห่งศาตร์แห่ง[[มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์]]ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นคนที่2
* เขียนหนังสือทางการปกครองชื่อ “พรรคการเมือง” และ “สภาตำบล” และเปิดผนึกความลี้ลับการเลือตั้ง
 
248

การแก้ไข