ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เชาวน์วัศ สุดลาภา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
กระทรวงมหาดไทยซึ่งนับเป็นท่านแรกในทำเนียบผู้ว่ากทม.และเป็นอดีต[[รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย]] 2 สมัย ในรัฐบาลของพลเอก[[เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์]]เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] และในสมัยนาย[[ชวน หลีกภัย]] 1 เป็นนายกรัฐมนตรี นายเชาวน์ว้ศ สุดลาภา
ยังเคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา[[นายกรัฐมนตรี]]ฝ่ายการต่างประเทศ (ฯพณฯ ท่าน [[พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ]]) เป็น
[[นายกรัฐมนตรี]]และเป็นที่ปรึกษา[[นายกรัฐมนตรี]]ด้านการบริหาร (ฯพณฯ ท่าน [[บรรหาร ศิลปอาชา]]) เป็น[[นายกรัฐมนตรี]]เชาวน์วัศ สุดลาภายังเป็นอดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]][[จังหวัดลพบุรี]]และอดีต[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]] เชาวน์วัศ สุดลาภายังมีผลงานที่โดดเด่นได้กวาดล้างซุ้มมือปืน[[จังหวัดเพชรบุรี]]สำเร็จราบคราบเมื่อสมัยดำรงตำแหน่งพ่อเมือง[[จังหวัดเพชรบุรี]] เชาวน์วัศ สุดลาภา และยังเคยเป็นอดีตเป็นรองรอง[[ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย]]คนที่2 อดีตเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัด[[กระทรวงมหาดไทย]]
เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษา[[สภาผู้แทนราษฎร]] และเป็นรองหัวหน้าพรรค[[พรรคกิจสังคม]]
 
221

การแก้ไข