ผลต่างระหว่างรุ่นของ "O.T ผี OVERTIME"

เพิ่มขึ้น 41 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== นักแสดง ==
 
* [[อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม]] รัััับบทรัััััััััััััััััับบท ดิิน
* [[เรย์ แมคโดนัลด์]] รัับบท ที
* [[ชาคริต แย้มนาม]] รััับบท การัััน
ผู้ใช้นิรนาม