ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กีฬาอีสปอร์ตในเอเชียนเกมส์ 2018 – อารีนาออฟเวเลอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
 
<!-- Upper Bracket -->
| RD1-seed1='''1'''
| RD1-team1='''{{flagIOC2|HKG|เอเชียนเกมส์ 2018|}}'''
| RD1-score1='''2'''
| RD1-seed2=2
| RD1-team2={{flagIOC2|LAO|เอเชียนเกมส์ 2018|}}
| RD1-score2=0
 
| RD1-seed3='''3'''
| RD1-team3='''{{flagIOC2|VIE|เอเชียนเกมส์ 2018|}}'''
| RD1-score3='''2'''
| RD1-seed4=4
| RD1-team4={{flagIOC2|IND|เอเชียนเกมส์ 2018|}}
| RD1-team5={{flagIOC2|INA|เอเชียนเกมส์ 2018|}}
| RD1-score5=0
| RD1-seed6='''6'''
| RD1-team6='''{{flagIOC2|TPE|เอเชียนเกมส์ 2018|}}'''
| RD1-score6='''2'''
 
| RD1-seed7=7
| RD1-team7={{flagIOC2|THA|เอเชียนเกมส์ 2018|}}
| RD1-score7=0
| RD1-seed8='''8'''
| RD1-team8='''{{flagIOC2|CHN|เอเชียนเกมส์ 2018|}}'''
| RD1-score8='''2'''
 
 
| RD2-seed1=
| RD2-team1={{flagIOC2|HKG|เอเชียนเกมส์ 2018|}}
| RD2-score1=1
| RD2-seed2=
| RD2-team2='''{{flagIOC2|VIE|เอเชียนเกมส์ 2018|}}'''
| RD2-score2='''2'''
 
| RD2-seed3=
| RD2-score3=0
| RD2-seed4=
| RD2-team4='''{{flagIOC2|CHN|เอเชียนเกมส์ 2018|}}'''
| RD2-score4='''2'''
 
 
| RD3-score1=1
| RD3-seed2=
| RD3-team2='''{{flagIOC2|CHN|เอเชียนเกมส์ 2018|}}'''
| RD3-score2='''2'''
 
<!-- Lower Bracket -->
| RD1-seed9=
| RD1-team9='''{{flagIOC2|LAO|เอเชียนเกมส์ 2018|}}'''
| RD1-score9='''2'''
| RD1-seed10=
| RD1-team10={{flagIOC2|IND|เอเชียนเกมส์ 2018|}}
| RD1-score11= 1
| RD1-seed12=
| RD1-team12='''{{flagIOC2|THA|เอเชียนเกมส์ 2018|}}'''
| RD1-score12= '''2'''
 
 
| RD2-seed5=
| RD2-team5='''{{flagIOC2|HKG|เอเชียนเกมส์ 2018|}}'''
| RD2-score5= '''2'''
| RD2-seed6=
| RD2-team6={{flagIOC2|LAO|เอเชียนเกมส์ 2018|}}
| RD2-score6= 0
 
| RD2-seed7=
| RD2-team7='''{{flagIOC2|TPE|เอเชียนเกมส์ 2018|}}'''
| RD2-score7= '''2'''
| RD2-seed8=
| RD2-team8={{flagIOC2|THA|เอเชียนเกมส์ 2018|}}
| RD2-score8= 1
 
 
| RD3-score3=0
| RD3-seed4=
| RD3-team4='''{{flagIOC2|TPE|เอเชียนเกมส์ 2018|}}'''
| RD3-score4='''2'''
 
 
| RD4-seed1=
| RD4-team1={{flagIOC2|VIE|เอเชียนเกมส์ 2018|}}
| RD4-score1=10
| RD4-seed2=
| RD4-team2='''{{flagIOC2|TPE|เอเชียนเกมส์ 2018|}}'''
| RD4-score2='''2'''
 
<!-- Championship -->
| RD5-seed1=
| RD5-team1='''{{flagIOC2|CHN|เอเชียนเกมส์ 2018|}}'''
| RD5-score1='''2'''
| RD5-seed2=
| RD5-team2={{flagIOC2|TPE|เอเชียนเกมส์ 2018|}}
11,589

การแก้ไข