ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อตอนในบ้านสราญแลนด์"

|- bgcolor=FFFFFF
| align = "center"| 45 || align="center"| 7 พฤศจิกายน 2561 || align="center"| || align="center"|
|- bgcolor=B5EAAA
| align = "center"| 46 || align="center"| 14 พฤศจิกายน 2561 || align="center"| || align="center"|
|- bgcolor=FFFFFF
| align = "center"| 47 || align="center"| 21 พฤศจิกายน 2561 || align="center"| || align="center"|
|- bgcolor=B5EAAA
| align = "center"| 48 || align="center"| 28 พฤศจิกายน 2561 || align="center"| || align="center"|
|- bgcolor=FFFFFF
| align = "center"| 49 || align="center"| 5 ธันวาคม 2561 || align="center"| || align="center"|
|- bgcolor=B5EAAA
| align = "center"| 50 || align="center"| 12 ธันวาคม 2561 || align="center"| || align="center"|
|- bgcolor=FFFFFF
| align = "center"| 51 || align="center"| 19 ธันวาคม 2561 || align="center"| || align="center"|
|- bgcolor=B5EAAA
| align = "center"| 52 || align="center"| 26 ธันวาคม 2561 || align="center"| || align="center"|
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม