ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นกแอร์"

→‎เส้นทางการบิน: ยุติเส้นทางแม่สอด-ย่างกุ้ง
(→‎เส้นทางการบิน: ยุติเส้นทางแม่สอด-ย่างกุ้ง)
** เชียงใหม่
** อุบลราชธานี
 
*เส้นทางที่ให้บริการ ไป-กลับ จากท่าอากาศยานแม่สอด (ให้บริการโดยเครื่องบิน Dash Q400, ไม่รวมถึงเส้นทาง ดอนเมือง-แม่สอด)
** ย่างกุ้ง
 
=== เส้นทางการบินในอดีต ===
ผู้ใช้นิรนาม