ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฮักโตะ! พรีเคียว"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
 
อุปกรณ์ของเคียวเอตัวล์ สามารถใช้ท่า "Star Slash!" ได้
 
'''มิไรแพด (Mirai Pad)'''
 
'''ทวินเลิฟกีต้าร์ (Twin Love Guitar)'''
 
อุปกรณ์ของเคียวมาเชรี่และเคียวอามัวร์ ปรากฏครั้งแรกในตอนที่ 22 สามารถใช้ท่า "Twin Love Rock Beat!", "Macherie Poppin'!" และท่า "Amour Rock n' Roll!" ได้
 
'''มิไรแพด (Mirai Pad)'''
 
== ไครอัส คอร์เปอร์เรชั่น ==
ผู้ใช้นิรนาม