ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี"

=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในประเทศ ===
* {{flagicon|Cambodia}} [[ไฟล์:KHM Ordre Royal du Cambodge - Grand Croix BAR.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์พระราชอาณาจักรกัมพูชา]] ชั้นมหาสิริวัฒน์
* {{flagicon|Cambodia}} [[ไฟล์:KHM Royal Order of Monisaraphon - Grand Cross.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์มอนิสสราภรณ์มุนีสาราภัณฑ์]] ชั้นมหาสิริวัฒน์
 
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ===
ผู้ใช้นิรนาม