ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง"

(ย้อนการแก้ไขที่ 7360615 สร้างโดย 122.154.49.251 (พูดคุย))
 
== มรดกโลก ==
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2535 ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 16 ที่เมือง[[แซนตาเฟซานตาเฟ่]] [[ประเทศสหรัฐอเมริกา]] โดยผ่าน[[มรดกโลก#ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก|ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา]]ให้เป็นแหล่งมรดกโลก ดังนี้
* เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว
 
2,542

การแก้ไข