ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สวีตพรีเคียว♪"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
อุปกรณ์แปลงร่างของเหล่าพริตตี้เคียว เมื่อใส่แฟรี่โทนจะสามารถแปลงร่างเป็นพริตตี้เคียวได้ มนต์แปลงร่างคือ (Let's Play Precure Modulation)
 
'''มิราเคิลเบอร์เทียร์เบลล์เทียร์ (Miracle BerthierBellthier)'''
 
คทาของเคียวเมโลดี้ เมื่อใส่แฟรี่โทนมีรี่จะสามารถใช้ท่า "Precure Music Rondo!" ได้และในเบลล์โหมด เมื่อใส่แฟรี่โทนโดรี่เข้าไปอีกด้านของเบอร์เทียร์เบลล์เทียร์จะสามารถใช้ท่า "Precure Miracle Heart Arpeggio!" ได้
 
'''แฟนฟานทาสติคเบอร์เทียร์คเบลล์เทียร์ (Fantastic BerthierBellthier)'''
 
คทาของเคียวริซึ่ม เมื่อใส่แฟรี่โทนฟารี่จะสามารถใช้ท่า "Precure Music Rondo!" ได้และในเบลล์โหมด เมื่อใส่แฟรี่โทนเรรี่เข้าไปอีกด้านของเบอร์เทียร์เบลล์เทียร์จะสามารถใช้ท่า "Precure Fantastic Piacere!" ได้
 
'''ครอสร็อด (Cross Rod)'''
 
คทาที่ได้จากการต่อสลับกันระหว่างมิราเคิลเบอร์เทียร์เบลล์เทียร์และแฟนฟานทาสติคเบอร์เทียร์คเบลล์เทียร์และจะสามารถใช้ท่า "Precure Music Rondo Super Quartet!" ได้
 
'''เลิฟกีต้าร์ร็อด (Love Guitar Rod)'''
 
อาวุธของเคียวบีท มีลักษณะคล้ายกีต้าร์ สามารถปรับเป็นรูปแบบคทาได้ เมื่อใส่แฟรี่โทนซอลรี่เข้าไปจะกลายเป็นโซลร็อดและจะสามารถใช้ท่า "Precure Heartful Beat Rock!" ได้ เมื่อใส่แฟรี่โทนลารี่เข้าไปจะกลายเป็นร็อดโหมดและสามารถใช้ท่า "Beat Barrier!" และท่า "Beat Sonic!" ได้
 
'''ฮีลลิ่งเชสต์ (Healing Chest)'''
 
ไอเท็มไอเทมที่มีลักษณะคล้ายกล่องดนตรี ทำให้พริตตี้เคียวสามารถใช้ท่า "Precure Suite Session Ensemble!" ได้ เมื่อเคียวมิวส์ร่วมใช้ท่าไม้ตายจะกลายเป็นท่า "Precure Suite Session Ensemble Crescendo!" ได้และเมื่อทั้ง 4 คนเปลี่ยนร่างเป็นเครสเชนโดฟอร์มจะกลายเป็นท่า "Precure Suite Session Ensemble Crescendo Finale!"
 
== ไมเนอร์แลนด์ ==
ผู้ใช้นิรนาม