ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดนครพนม"

* [[วัดโอกาสศรีบัวบาน]]
* [[วัดศรีเทพประดิษฐาราม]]
* [[พญาศรีสัตตนาคราช]], (แลนด์มาร์คนครพนม)
* [[วัดมหาธาตุ]]
* [[วัดนักบุญอันนา]]
* [[ถนนคนเดินนครพนม]]
* [[ศาลหลักเมือง]]
* [[หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม,]] (อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์,บ้านท่านประธานโฮจิมินห์)
* [[พิพิธภัณฑ์ประธานโฮจิมินห์]]
* [[สถานที่จัดแสดงโลกของปลาแม่น้ำโขง นครพนม]]
* [[หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี]]
ผู้ใช้นิรนาม