ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย"

(แก้ไขเล็กน้อย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]]
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]]
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
* [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา]]
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม