ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครอุดรธานี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
'''เทศบาลนครอุดรธานี''' เป็น[[เทศบาลนครในประเทศไทย|เทศบาลนคร]]แห่งหนึ่งใน[[อำเภอเมืองอุดรธานี]] [[จังหวัดอุดรธานี]] เป็นศูนย์กลางหน่วนงานราชการภูมิภาค การค้า การพานิชย์ การขนส่งทางบก และอากาศ และอุตสาหกรรมของจังหวัดอุดรธานีเป็นเทศบาลนครที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 7 รองจาก[[เทศบาลนครนนทบุรี]] [[เทศบาลนครปากเกร็ด]] [[เทศบาลนครหาดใหญ่]] [[เทศบาลนครนครราชสีมา]] และ[[เทศบาลนครเชียงใหม่]] ตามลำดับ และเป็นเทศบาลนครที่มีประชากรมากที่สุดใน[[ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]] มีพื้นที่ 47.70 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม[[ตำบลหมากแข้ง]]ทั้งตำบล
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม