ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพลิงรักเพลิงแค้น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| อานิก || [[จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์]] || [[ปรมะ อิ่มอโนทัย]]
|-
| || [[วัชระ ปานเอี่ยม]] || ธนลภย์ ปรีดามาโนช
|-
| น้ำใจ || [[ปริศนา กล่ำพินิจ]] || [[ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล]]
|-
| || [[ยิ่งใหญ่ อายะนันท์]] || สมิทธิ ลิขิตมาศกุล
|-
| || || [[เวธกา ศิริวัฒนา]]
| || || [[เฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้]]
|-
| || |[[ดวงใจ หทัยกาญจน์]] || [[เพ็ญพักตร์ ศิริกุล]]
|-
| || |[[สมภพ เบญจาธิกุล]] || [[ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์]]
|-
| || || [[วัชรารัศมี สุนทรพนาเวช]]
| || || [[สุรศักดิ์ ชัยอรรถ]]
|-
| || [[มารศรี อิศรางกูรฯ]] || [[พิศมัย วิไลศักดิ์]]
|-
| || |[[นฤมล นิลวรรณ]] || [[อำภา ภูษิต]]
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม