ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 3"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{legend|#ffddaa|ดำรงตำแหน่งมาโดยตลอด|border=1px solid #AAAAAA}}
{{legend|#F08080|มีการออกจากตำแหน่ง|border=1px solid #AAAAAA}}
{{legend|#98FB98|มีการเปลี่ยนแปลง|border=1px solid #AAAAAA}}
{{legend|#87CEFA|มีการแต่งตั้งเพิ่ม|border=1px solid #AAAAAA}}
 
|- style="background:#F08080"
| 11 || [[พระยาพหลพลพยุหเสนา|พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)]] || [[รัฐมนตรี]]
| rowspan=4 align=center | '''ประกาศพระบรมราชโองการ ([[18 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]])'''<br>ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ [[24 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]]<br>โดยอ้างเหตุผลว่าได้รับราชการตรากตรำมาครบ 1 ปีแล้วและมีความเจ็บป่วยเนืองๆ
|- style="background:#F08080"
| 12 || [[พระยาทรงสุรเดช|พันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน)]] || [[รัฐมนตรี]]
|- style="background:#87CEFA"
| 19 || [[พระยาพิชัยสงคราม|นายพลตรี พระยาพิชัยสงคราม (แก๊บ สรโยธิน)]] || [[รัฐมนตรี]]
| rowspan=2 align=center | '''ประกาศพระบรมราชโองการ ([[18 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]])'''<br>แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี
|- style="background:#87CEFA"
| 20 || [[พระยาศรีสิทธิสงคราม|นายพันเอก พระยาศรีสิทธิสงคราม (ดิ่น ท่าราบ)]] || [[รัฐมนตรี]]
7,770

การแก้ไข